[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم محفل روحانی ملی ایران]

نمره ۶۱ /۱۲ / ۸

تاریخ: ۷ شهرالمسائل ۱۳۵

مطابق: ۲۷ آذرماه ۱۳۵۷

 

متحدالمآل

محافل مقدّسه روحانیّه شیّدالله ارکانها

احبای ایران همواره به حبل اصطبار و اطمینان و استقامت متوّسل بوده‌اند، از حدّ وقار و متانت و تحمّل که نشانۀ شهامت و شجاعت و قدرت است خارج نشده‌اند، خوف و تزلزل و اضطراب را که باعث خروج از حدّ اعتدال تواند بود به خویشتن راه نداده‌اند، نسبت به ملت دولت و مملکت وفادار و فرمانبردار و جان ‌نثار بوده‌اند هیچ عاملی تا کنون نتوانسته است آنان را از صراط ایمان و اخلاص و انقطاع منحرف سازد به هیچ‌وجه قصد قصاص و انتقام و تلافی نداشته‌اند، همواره به ذیل قوانین تمسک جسته‌اند اجرای عدالت و احقاق حق را از اولیای حکومت خواستار شده‌اند از اقدام فردی و شخصی و خصوصی خارج از نظم عمومی مملکت اجتناب ورزیده‌اند خود را به شوائب مداخله در امور سیاسی نیالوده‌اند. کشور ایران را تا حدّ پرستش به عنوان منشاء دیانت بهائی دوست داشته‌اند انظار جمیع اهل عالم را از شرق تا غرب متوّجه به تکریم و تقدیس این سرزمین نموده‌اند و از این حدود و رسوم و شعائر و آداب لحظه‌ای انحراف نیافته‌اند و چنان که تاریخ امر بهائی در یک صد و سی و پنج سال حکایت دارد. هیچ‌گونه پیش آمدی از حرق و هدم و نفی و ضرب و جرح و قتل به هر صورتی ولو در غایت شدت و فضاحت به آنان روی آورده باشد به تغییر خط مشی آنان از مسیر صداقت و اعتدال و خلوص قادر نیامده است. در حال حاضر که عدّه‌ای از اهل عناد با هجوم عام خود در روز روشن و در ساعات متوالی در طی دو روز پنج شنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۳۵۷ در شهر مقدس شیراز به خانه‌های آنان حمله‌ور شده و قدر متیقن یکصد و چهل و سه خانه را به آتش کشیده و ویران ساخته و غارت کرده چند صد نفر از احبای آن شهر گرامی را آواره و سرگشته ساخته‌اند و بهائیان جهان را در یکصد و سی مملکت که در هشتاد هزار نقطه و در بین یکهزار و ششصد و چهل قوم و نژاد و قبیله نگران وضع ایران و زیارتگاه بین‌المللی اهل‌ بهاء بیت مبارک حضرت نقطه اولی در شیراز قدسی طراز کرده‌اند رفتار احباء خارج از اعتدال و استقامت و اطمینان نخواهد بود. کماکان به کشور ایران مهر می‌ورزند از حکومت اطاعت می‌کنند به قانون تمسک می‌جویند، از قصاص روی می‌گردانند، آنچه را که براینان وارد آمده است به حکومت عرضه می‌دارند و تنبیه خطاکاران و تأمین خدمتگزاران را به حکم قوانین دستورات و نظامات دولت متبوعه وا می‌گذازند. چه بر ایشان روشن است که حکومت عادله هرگز رضا نخواهد داد که جان و مال عدۀ کثیری از تبعۀ این مملکت ملعبۀ جوش و خروش و بیداد و ستم قرار گیرد. و علی‌الخصوص شهری که زیارتگاه بهائیان جهان و مورد تقدیس آنان در شرق و غرب و جنوب و شمال [ناخوانا] مسکون است و بیت عزیز باب اعظم جلّ ذکره الاکرم را در آغوش خود گرفته است عرصۀ سکونت و فراغت و امنیت بر پیروان آئین جهانی بهائی تنگ شود.

با توجه به این مراتب محفل روحانی ملی از آن محفل مقدس متمنی است که انظار دوستان بهائی را در آن دیار متوجه به لزوم استقامت و توکل و صبر و سکون نمایند و در اعتدال و اطمینان و اخلاص و ایمان به نحوی که تاکنون بوده‌اند سالک سازند و با تلاوت دعا برای تحقق راحت و رخا دمساز و همراز فرمایند و علی‌الخصوص از نشر هرگونه شایعه و اقدام به هر گونه عمل بدون این که از طرف این محفل ابلاغ شده باشد ممنوع دارند.

اما آنچه به طور دقیق در حال حاضر از آن محفل مقدس تقاضا می‌شود این است که اولا ً احبّا را به نحو جامع و شامل و کافی و شافی متوجه سازند که اعانات کریمانه خود را بحساب مخصوص شرکت سهامی نونهالان برای اعانت به مضطهدین و ملهوفین این واقعه تسلیم نمایند ثانیاً هر گاه کسانی از بهائیان بی‌خانمان شیراز در این احیان به آن بلد وارد شوند در معرض تفقد و میهمان ‌نوازی دوستان راستان آن سامان قرار گیرد و با آغوش گشوده از آنان پذیرائی گردد و سماجت طبع و خلوص عقیدت و فرط محبت خویش را بدین‌گونه ظاهر سازند.

در انتظار تأیید ملاء اعلی و با تمسک به ذیل رحمت جمال کبریا.د

از طرف منشی محفل

علی مراد داودی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]