[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

بسمه‌تعالی

 

تاریخ: -----

شماره: -----

پیوست: -----

 

[آرم]

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر توکلی

معاون محترم اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور

 

با سلام

احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۲۶۸ / ۸۶ / د مورخ ۱۷ شهریور ١٣۸۶ رئیس محترم گروه پیگیری دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی منیم به تصویر درخواست خانم شیوا شریف پور عربی داوطلب آزمون سراسری سال جاری مبنی بر رسیدگی به مشکل مطروحه ایشان در آزمون مذکور ارسال می‌گردد.

خواهشمند است با توجه به توضیحات نامبرده دستور فرمایید موضوع مورد بررسی قرارگرفته و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند./ای

با آرزوی توفیق الهی: دکتر محمد جمشیدی

مدیرکل دفتر امور مجلس

[امضا]

 

رونوشت:

جناب آقای محمدی رئیس محترم گروه پیگیری امور اجتماعی دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی برای استحضار و اعلام به متقاضی جهت پیگیری موضوع

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۶۳۴۴ / ۵۲

۱۷ مهر ١٣۸۶

 

[مهر:] اندیکس شد

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]