[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

دفتر وزیر

١٣٩٢٩ / دو

٢٠ شهریور ١٣۵۸

آقای کرامت‌الله روشن

بازگشت به‌حکم شماره ٢ / ۱۴۹۷۴ - [تاریخ:] ١ تیر  ١٣۵۸  که بموجب آن بعلت نداشتن یکی از مذاهب رسمی و قانونی کشور بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده شده و پنج صفحه منضمات آن (که ده‌ها نفر از هم عقیده‌های شما که وضع استخدامی مشابه شما دارند بعنوان دفاعیه یک نسخه از آن را که از طریق پلی کپی تکثیر و ارسال داشته‌اند) اشعار میدارد:

وزارت آموزش و پرورش در قبال جمهوری عدل اسلامی ایران که با ایثار و جانفشانی و شهادت هزاران نفر مردان و زنان مسلمان و مؤمن و متدین بدین مبین اسلام استقرار یافته متعهد به اجرای احکام قرآن و شریعت محمدی در مدارس میباشد و بپاس خون شهدای اسلام امکان و اجازه نمیدهد مانند دوران طاغوت که بیشترین کوشش در راه ترویج فساد و ناپاکی و تضعیف و تخفیف دین مبین اسلام بکار میرفت پیروان مسلک بهائیت در واحدهای آموزشی بمانند و از این طریق افکار پاک و معصوم دانش‌آموزان را آلوده و منحرف نمایند و بصرف اینکه شما مسئولیت اداره عائله‌ای را بر عهده دارید مجدداً مسئولیت بسیار خطیر و حساس تعلیم و تربیت این عزیزان وطن را بشما بسپارد.

با توجه باین اصل مهم که هر قدر محیط مقدس آموزش و پرورش منزه‌تر و بی‌آلایش‌تر باشد مدرسه تجلی‌گاه انوار الهی و معلم مبشر رسالت راستین و حقیقی خویش خواهد بود بی‌تردید نمیتوان موجباتی فراهم آورد تا مانند گذشته افراد بهائی فعالیتهای آموزشی کشور را در دست داشته باشند اگر بیاد بیاورید که چگونه هزاران نفر از مردان و زنان برهبری پیشوایان و علمای اسلامی چه رنجها برده و در تبعیدگاههای مخوف چه شکنجه‌ها دیده و چه بسیار از جوانان مجاهد وطن، در برابر زجرها و بیدادها [ناخوانا] نموده و الله اکبر گویان غول هولناک دژخیم را بزانو درآورده و سرانجام در این راه شربت شهادت نوشیده‌اند انصاف خواهید داد که نباید ساحت مقدس آموزش و پرورش را بدست افرادی امثال شما که خلاف مصالح عالیه اسلام و در جهت اشاعه و ترویج افکار ناصواب گام برمیدارید بیالائیم. در خاتمه یادآور میشود که استخدام افراد ایرانی در ادارات دولتی در صورتیکه متدین به یکی از ادیان رسمی - اسلام - یهود – مسیح - زردتشت نباشند منع قانونی دارد بنابراین پایان دادن بخدمت شما مستند بمواد قانون موجود و متضمن حد اقل مجازات است. مسلّماً اشد مجازات متوجه متصدیان استخدام شماست که قریباً در دادگاههای انقلاب اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت حقوق ایّام گذشته شما که غیرقانونی پرداخت شده مورد بررسی است و در آینده نزدیک نتیجه آن اعلام میگردد.

محمد علی رجائی

[امضا]

٢١ شهریور ١٣۵۸

سرپرست وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]