[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

نمره: ۱۰۰۳ - ۴۳۵

ضمیمه: -----

 

تاریخ: ۱۲ شهرالعزة ۱۳۶

مطابق: ۲۷ شهریور ماه ۱۳۵۸

 

ساحت منیع محفل مقدس روحانی ملی بهائیان ایران شیدالله ارکانه

با تقدیم تحیات بهائی تعقیب نامه ۸۸۴ - ۴۳۵ مورخ ۱۷ شهرالاسماء ۱۳۶ (۱۴ شهریور ۱۳۵۸) اینک یک نسخه فتوکپی دستور مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ صادره از کمیته امام خمینی شعبه مسجد امام حسن عسگری در موافقت با انتقال گلستان جاوید بهائیان تهران از مسگرآباد به اراضی کبیرآباد کهریزک شهر ری و اجازه دفن اموات بهائی در اراضی مذکور جهت استحضار بضمیمه ایفاد میگردد.

 

با عرض محویت و فنا

منشی محفل [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]