[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

نمرهٴ: ۱۱۵۰؛ تاریخ: ۱۵ شهرالاسماء ۱۰۱، مطابق ۱۲ شهریور ماه ۱۳۲۳

 

جناب آقای ساعد، نخست‌وزیر

در تعقیب مکاتیب سابقه به کمال احترام خاطر شریف را مجدداً قرین استحضار می‌نماید: بعد از واقعهٴ مؤلمهٴ شاهرود و انتشار خبر قتل و غارت بهائیان آن سامان در اقطار و اکناف اقلیم جلیل ایران، مفسدین و مغرضین که همواره مترصّد فرصت مناسب برای تولید فتنه و فساد و تحریک عرق عصبیّت جهّال بوده و می‌باشند، در اکثر نقاط لجّاره و اراذل ناس را به قیام علیه[۱] بهائیان تشجیع و تشویق و به کمال آزادی جهراً و علناً نفوس را به قتل و غارت آنان تحریض و ترغیب نموده و می‌نمایند و از احساسات دیانتی مردم در ماه مبارک رمضان سوء ‌استفاده کرده به کمال جدّیّت و نهایت همّت به ایقاد نار فتنه و فساد و ایجاد ضوضاء و بلوای عمومی کوشیده و می‌کوشند. شرح مظالم وارده بر بهائیان مرتّباً به اطّلاع آن جناب و مقامات و دوایر مربوطه رسیده و تقاضای جلوگیری از شرارت اشرار و مفسدین تبه‌کار گردیده، حال نیز شمّه‌ای از وقایع اتّفاقیّهٴ اخیره به آن مقام محترم معروض و تمنّیٰ می‌شود توجّه کامل به مستدعیات و تظلّمات ستمدیدگان و مظلومان معطوف و دستورات مقتضیه برای مجازات محرّکین و مفسدین صادر فرمایند.

  1. در بابل جمعی از ارباب غرض یکی از امکنهٴ متعلّقه به جمعیّت بهائی را که مطابق مقرّرات جاریهٴ کشور به حیطهٴ تصرّف درآمده و سند مالکیّت آن نیز رسماً صادر گردیده، وسیله و بهانهٴ تولید اغتشاش و فتنه و فساد قرار داده، مردم را کتباً و لساناً علیه بهائیان آن سامان تحریک و به نهایت زبردستی مقدّمات فتنه و آشوب را تمهید می‌نمایند و اگر مقامات مربوطه به داد بهائیان مظلوم نرسند و دستورات کافیهٴ وافیه و تعلیمات صریحهٴ شدیده برای جلوگیری از شرارت و فساد شریران و مفسدان صادر نفرمایند، بیم آن می‌رود که نایرهٴ اغتشاش بغتةً شعله زند و حوادث غیر مترقّبه از پس پردهٴ خفا ظاهر و آشکار گردد.
  2. در کاشان اهالی به تحریک مفسدان و مغرضان که انصاری نام در رأس آنان قرار گرفته، به نهایت شدّت به اقدامات مفسدت‌آمیز علیه بهائیان آن سامان قیام نموده و روز به روز بر دایرهٴ فتنه و فساد افزوده و لیلهٴ ششم شهریور ماه درب منزل چند نفر از معاریف بهائیان را سوزانیده و به کمال جرأت و جسارت به اعمال وحشیانهٴ خود ادامه داده و می‌دهند و چون اهالی کاشان به تعصّب دینی مشهور و مشارٌ بالبنان‌اند، اگر اولیای محترم امور مرکزی به موقع از بسط دامنهٴ فتنه و فساد جلوگیری نفرمایند، خدای نخواسته حوادث ناگواری رخ دهد و وقایع بی‌شمار چهره گشاید.
  3. در کرمان انجمنی به نام (انجمن مذهبی کرمان) تأسیس یافته که فی‌الحقیقه مرکز خصومت و عداوت با بهائیان است و اعضای آن انجمن به عناوین مختلفه اهالی شهر را علیه بهائیان تحریک می‌نمایند و اراذل و اوباش در کوچه و بازار پیوسته به فحش و ناسزا نسبت به مقدّسات بهائی مشغول.
  4. در ساری مازندران موج فتنه کاملاً رو به اوج نهاده و اهالی در معابر و اسواق جلو بهائیان را گرفته، آنان را تهدید به قتل و غارت نموده، علناً اظهار می‌دارند که قریباً شما را هم به سرنوشت بهائیان شاهرود دچار خواهیم ساخت. بعض از روحانییّن محلّ مانند شیخ نصرالله خلیلی، غفرانی، رضوی و غیرهم به آتش دامن زده، مردم نادان را به خصومت با بهائیان تشویق می‌نمایند. یکی از آنان موسوم به (شاهرودی) که اخیراً از نجف مراجعت نموده، در مسجد واقعهٴ شاهرود را مطرح مذاکره قرار داده، به مردم می‌گوید: (هر مسلمی که کمتر از صد نفر بهائی بکشد، مسلم حقیقی نیست).
  5. در شاهی نیز همین وضعیّت برای بهائیان موجود و اشرار و مفسدین به تمهید مقدّمات فتنه و فساد مشغول و از قرار معلوم اهالی قراء مجاوره نیز با مفسدین ساری همدم و هم‌رازند و منتظر فرصت مناسب می‌باشند که بر بهائیان معدود آن محلّ بتازند. چند روز قبل به مناسبت جشن افتتاح مسجد شاهی، روحانییّن بر رأس منبر علناً مردم را به قتل و غارت بهائیان تشویق نموده و این عمل را موافق با رضای الهی دانسته‌اند.
  6. در خرّم‌‌آباد نیز اشرار و مفسدین پر آزار به عناوین مختلفه در صدد اذیّت و آزار بهائیان برآمده و مترصّد فرصت مناسب برای اجرای مقاصد سیّئهٴ خود می‌باشند.

این بود مظالم وارده بر بهائیان بعض از نقاط کشور مقدّس ایران که به نهایت اختصار به آن مقام محترم معروض شد. بدیهی است هر چه زودتر اوامر مؤکّدهٴ صریحه به مقامات مربوطه برای جلوگیری از فساد مفسدین و فتنه و آشوب محرّکین و مغرضین صادر و جان و مال و اهل و عیال عدّهٴ کثیری از رعایای این مملکت را حفظ و حراست خواهند فرمود. با تقدیم احترامات فائقه.

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، علی‌اکبر فروتن

[امضاء: علی‌اکبر فروتن]، [مهر: محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، سنهٴ ۹۱]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت کشور نوشته شود. ۲۰- ۶.

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، ۲۲- ۶- ۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۲۰۲۳، تاریخ: ۲۲- ۶- ۲۳].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]