[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] ١٣۵٧

[شماره:] ١١

[صفحه:] ٢٣۴ - ٢٣٣

 

[ابلاغیۀ محفل ملی به بهائیان در بارۀ لزوم توضیح دادن به مردمان که آیین بهائی مخالف اسلام نیست و این‌که برخی از کسانی که منتسب به جامعۀ بهائی می‌شوند در حقیقت بهائی نیستند.]

 

«توسط محافل مقدسۀ روحانیۀ محلیه، شید الله ارکانهم

احبای عزیز الهی، علیهم بهاءالله، ملاحظه فرمایند:

در تعقیب متحدالمآل‌های نمرۀ ۴٠ / ١٢ / ٨ – ١۶ مرداد ١٣۵٧ و نمرۀ ۴٢ / ١٢ / ٨ – ۶ شهریور ١٣۵٧ و نمرۀ ۴۴ / ١٢/ ٨ – ١٢ شهریور ١٣۵٧، این محفل اینک توجه آن یاران ارجمند را به نکات زیر جلب می‌نماید:

١ - چون در این ایام افراد معدودی به حکم غرض و یا بر اثر اشتباه، شایعاتی بی‌اساس منتشر ساخته و خدای نخواسته بهائیان را مخالف دین مبین اسلام می‌پندارند، لازم است یاران اذهان عمومی را آگاه و پرانتباه سازند که به استناد آثار و الواح و نصوص مبارکۀ عدیده، اهل بهاء مؤمن به حضرت رسول اکرم، صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن مجید و ائمۀ اطهار، علیهم السلام، بوده و هستند و من باب نمونه حضرت عبدالبهاء، جل ثنائه، در خطابه‌ای که در معبد یهودیان سانفرانسیسکو در تاریخ [٢٠ مهر ١٢٩١] ١٢ اکتبر ١٩١٢ در اثبات حقانیت پیامبر بزرگ اسلام ایراد نمودند، چنین می‌فرمایند، قوله الاحلی:

حضرت محمد در بین اقوام وحشی عرب تولد یافت و زندگانی فرمود. به ظاهر امی بود و اقوام عرب در نهایت جهالت، چون نور محمدی طالع شد، ظلمت جهالت از بادیۀ عرب زائل گشت، آن اقوام متوحشه در اندک زمانی به منتهی درجۀ مدنیت رسیدند، چنان‌که از مدنیت ایشان در اسپانیا و بغداد و اهالی اروپا استفاده کردند.

.... و قس علی‌هذا در بارۀ حضرت خاتم انبیاء و کتاب آسمانی قرآن و حضرت امیرالمؤمنین، علی بن ابی‌طالب و حضرت حسین بن علی (سید الشهداء)، علیهم آلاف التحیة و الثناء، بسیار آمده است که احبای الهی استحضار دارند و د رهر مورد می‌توانند رجوع به آثار فرمایند.

٢ - عده‌ای از هم‌وطنان برخلاف حقیقت و واقع، بعضی از نفوسی را که ادنی ارتباطی با امر مبارک و جامعۀ بهائی نداشته و ندارند و ذی‌مدخل در امور سیاسیه می‌باشند، در زمرۀ اهل بهاء محسوب می‌دارند. [احبا] باید متوجه باشند که اصولاً بزرگ‌ترین شرط بهائی بودن، عدم مداخله در امور سیاسیه است، بنابراین اصل، کسی که در امور سیاسیه مداخله دارد، بهائی نبوده و نیست.

٣ - احبای الهی استحضار دارند که اولیای محترم امور مملکت، وفقهم الله تعالی، توجه کافی به قوانین جاریه و وظیفۀ صیانت و حفظ امنیت کلیۀ ایرانیان، من‌جمله بهائیان [را] دارند و برای مزید اطلاعتان اصل هشتم متمم قانون اساسی را در این مقام یادآور می‌شود که: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.

و اصل نهم همان قانون حاکی است که: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.

بنابراین شایسته چنان است که آن عزیزان به هر زمزمه و نغمۀ مخالفی ترتیب اثر نداده و مطمئن باشند که افراد متجاوز به حقوق عمومی شدیداً توسط مراجع امور به مجازات اعمال سیئۀ خود خواهند رسید. لذا ابداً به خود خوف و اضطراب راه ندهند و به هیچ‌وجه شایعات بی‌مورد را باور نفرمایند.

۴ - در اعلامیۀ حقوق بشر که از طرف کشور شاهنشاهی ایران مورد تأیید و قبول واقع شده است، [در] مادۀ دویم مندرج است: هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان [و] مذهب از تمام حقوق و کلیۀ آزادی‌هایی که در اعلامیه ذکر شده است، بهره‌مند گردد و [در] مادۀ هفتم اعلامیۀ مزبور آمده است: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.

۵ - جمال اقدس ابهی، جلت عظمته، می‌فرمایند: اکلیل اعمال استقامت است، به آن متمسک شوید و اعظم از کل مقامات است، به آن ناظر باشید».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]