[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مهر محفل روحانی ملی بهائیان ایران

تاریخ ----- شهر -----

مطابق ۵ بهمن ماه ۱۳۴۵

نمره ۱۸۶۶

ضمیمه-----

تیمسار فرماندهی معظم ژاندارمری کل کشور

محترماً باستحضار عالی میرساند در تعقیب مکتوب شمارهٴ ۱۶۶۷ –۱۴ دی ۱۳۴۵ که راجع به واقعهٴ سیسان و قتل یکنفر بهائی بنام یدالله کریمی و ایراد ضرب بعده‌ای از بهائیان بعرض رسیده بود اینک چون این تحریکات ادامه دارد تّجه آن تیمسار محترم را بموارد زیر معطوف میدارد:

۱- محاصرهٴ نقاط بهائی‌نشین سیسان سیسان نو دزناب مطنق و باباکندی از طرف یکعده افراد نا‌صالح و جلو‌گیری از ورود و خروج باین قریه که در نتیجهٴ امر معاش معاملات ارزاق و احشام تاٴمین خواربار و بهداشت مختل و حتی امکان مراجعه بیماران به پزشک و دکتر نیز میسر نیست.

۲- خودداری رانندگان وسائط نقلیه که بین سیسان و سایر نقاط ایاب و ذهاب مینمایند از سوار کردن افراد بهائی به توصیه و تحریک متنفذین محلی و قراء حومه.

۳- عدم تاٴمین مالی و جانی افراد بهائی که بحکم اجبار و ضرورت ناچار از مسافرت و تردد پیاده در جاده‌ها می‌باشند و کتکاری [کتک کاری] و ضرب و غارت اموال آنها از طرف مخالفین و مغرضین.

۴- شکایت واهی و عاری از حقیقت مخالفین بر علیه بهائیان که طبق طرح و راهنمایی قبلی بمنظور مشوب کردن اذهان عمومی و سلب اعتماد از بهائیان به عمل میآید.

۵- قصابی از اهالی تبریز که دوازده راٴس گاو از بهائیان سیسان خریداری نموده بود در مراجعت کسانش بجرم داد و ستد با بهائیان مورد صدمهٴ اشرار واقع و همه گاو‌ها را بجبر از وی گرفته بغارت برده‌اند نام این شخص افشار قصاب میباشد که مسلمان است.

۶- آقایان اکبر و مشهدی اسماعیل از اهالی تبریز که از بایرامعلی سلطانی ساکن سیسان نو معامله سیبزمینی نموده و برای تحویل به محل رفته بودند /۷۵۰۰ ریال وجه نقد با کتکاری [کتک کاری] و تهدید از آنها گرفته و وادار کرده‌اند نامبردگان علیه فروشنده در تبریز شکایت نماید و هم اکنون سابقه امر در کلانتری ۹ تبریز موجود است.

۷- طهماسب تقی‌زاده از بهائیان سیسان در فاصله ۱۵۰ متری ماٴمورین مواد مخدره مقیم اکین‌آباد بوسیلهٴ اشرار لخت و وجه و اثاثیه‌اش را بیغما برده و چپاول نموده‌اند.

۸- در قریهٴ دزناب انبار سیب زمینی بانو گل‌صباح اکبری و قربان نوروزی و فضل‌الله نوری و قلی افروزی را غارت نموده و حتی مانع از این شده‌اند که نامبردگان بپاسگاه مراجعه و شکایت نمایند.

۹- مغازه و محل کسب آقای قلی عظیمی را در سیسان بجبر تعطیل و مانع از کسب و کار وی شده‌اند.

۱۰- از بهائیان مقیم دزناب با تهدید بقتل و شکنجه ضمانت کتبی گرفته‌اند که ظرف مدت یکهفته خانه و مسکن خود را رها نموده و از آن قریه کوچ نمایند.

۱۱- آقای حسین‌پور مدیر دبستان سیسان عزیز رضوانی را در قهوه خانه اکین‌آباد مضروب نموده و بعد از فحاشی و ناسزاگوئی اظهار داشته است که هنوز نقشه‌های خطرناکتری برای ایذاء و اذیت بهائیان در میان است.

۱۲- ماٴمورین پاسگاه مواد مخدره که در اکین‌آباد مستقر میباشند آقای بالا بابازاده راننده ماشین جیپ را که تنها وسیله ارتباط در مواقع ضروری بین سیسان و تبریز است قدغن اکید نموده‌اند که حق ایاب و ذهاب به سیسان و نقل و انتقال افراد بهائی را ندارد.

۱۳- عزیز رضوانی اهل سیسان را صاحب قهوه‌خانه اکین‌آباد کتکاری [کتک کاری] و تهدید نموده که با اجازه چه مقامی از سیسان خارج شده ‌است.

۱۴- رانندهٴ ماشین کرایه‌ای که بین تبریز و سیسان کار میکند آقایان روح‌الله مشتاق و محبالدین سلمانی را در بین راه قهوه‌خانه یوسف‌آباد پیاده نموده و در معرض ضرب و شتم و اهانت عده‌ای بیکار که در آن نقطه جمع شده بودند قرار داده است و پس از آن با اخذ دو برابر کرایه آنها را به مقصد رسانیده است جریان امر در کلانتری ۲ خیابان منصور سابقه دارد.

۱۵- آقای داود احمدزاده بوسیله اهالی قراء مجاور در نزدیکی قهوه‌خانه اکین‌آباد مورد تهاجم واقع و پس از مجروح نمودن دست ایشان با خنجر مشارالیه را لخت نموده در سرمای طاقت فرسا و در وسط بیابان رها نموده‌اند.

۱۶- به ماشین جیپ حامل یکعده افراد بهائی از طرف یکعده از اهالی قریهٴ حاجی آقا حمله و قصد آزار و اذیت آنها را داشته‌اند ولی راننده با مهارت خاصی از دست آنها فرار نموده است در بین اینعده آقایان جواد و صمد فرزندان میر جعفر اهل قریه مذکور شناخته شده‌اند.

۱۷- آقای روح‌الله حقی و شیرمحمد شیرمحمدی و داود ثنائی را در بستان‌آباد کتکاری [کتک کاری] نموده و توهین و تحقیر نموده‌اند.

۱۸- در قریهٴ بابا کندی شخص ماجراجوئی بنام ستار استادی فرزند حسن با پخش اعلامیه و نصب شبنامه بدیوار معابر بهائیان را تهدید نموده است که ۴۵ نفر از جوانان مسلمان حاضر شده‌اند که خانه‌های بهائیان را غارت و خودشان را بقتل برسانند و با تحریکاتی که این فرد ناراحت مینماید زمینه برای بلواء و ضوضاء عوام فراهم و بیم حوادث ناگوار میرود.

لذا با شرح مراتب فوق که نمونه‌ای از تضییقات وارده بافراد بهائی است و ممکن است خدای نخواسته دامنه آن روزبروز وسیعتر گردیده و خطرات بیشتری ایجاد نماید که سرانجام مشکلاتی را برای مقامات انتظامی بوجود آورد مستدعی است امر و مقرر فرمائید نسبت باعاده تاٴمین مالی و جانی بهائیان محلی و برقراری نظم و امنیت اقدامات لازمه را مبذول داشته از بروز حوادث احتمالی جلوگیری بعمل آید.

با تقدیم احترام

منشی محفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]