[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١٢ شهریور ١٣۶٢

یاران و یاوران ستمدیده ایران ملاحظه فرمایند

در قرن مشعشع تاریخی که انوار بهی‌الآثارش در جمیع اقطار و اشطار و هر مدینه و دیار جالب انظار و خاطف ابصار یار و اغیار و ثمره استقامت و فداکاریهای مستمر و خلوص نیت و علو فطرت و سمو همت و انقطاع و مظلومیت و شهادت در سبیل امر جلیل احدیت است و استمرار فشار تضییقات و تهدیدات و بلیات شدیده متنوعه متزایده پیروان شریفه مقدسه ربانیه حضرت رحمن را در کشور مقدس ایران از جمیع جهات در این ایام پر اضطراب محاط ساخته و هر دمی بلیه جدیدی رخ میگشاید.

متاسفانه اخیرا نیز دادستان محترم انقلاب در مصاحبه خود اتهامات ناروائی بر این جامعه وارد ساخته و انعقاد تشکیلات بهائی را از نظر دادستانی انقلاب ممنوع اعلام داشته‌اند.

چون اطاعت اولیای امور از فرائض حتمیه اهل‌ بهاست و بفرموده حضرت ولی‌امرالله در توقیع مبارک نوامبر ١٩٢٨ قوله‌الاحلی:

"آنچه از طرف اولیای امور و حکام محلی و مرکزی آن اقلیم راجع بشئون اداری امریه از قبیل انعقاد مجامع عمومیه و تشکیل محافل و لجنه‌های امریه و امر تبلیغ و نشریات و مراسلات با مراکز داخله و خارجه صادر گردد باید کل اطاعت نمایند و تمرد و مخالفت احکام و اوامر قطعیه حکومت متبوعه خویش را بقدر رأس شعره‌ای جائز ندانند ولی در امور وجدانی که متعلق باصول معتقدات یاران است از قبیل تمرد و انکار و تبری شبهه‌ای نبوده و نیست جمهور مومنین و متمسکان بعروةالوثقای ایقان و عرفان شهادت را بر اطاعت مقدم دانند و هستی خویش را من دون خوف و تردید فدای مبداء مقدس خویش نمایند و از صراط مستقیم صراحت و حقیقت انحراف نجویند و از تهدید و توبیخ و زجر و تبعید متردد و متزلزل نگردند بلکه ملول و افسرده نشوند..."۱

در اتباع دستور مولای توانا این خادمان تشکیلات بهائی یعنی محافل روحانیه و لجنات را تعطیل اعلام می‌نمایند. البته احبای عزیز ضمن اطاعت و عدم تمرد و مخالفت احکام و اوامر قطعیه حکومت در امور وجدانیه که تعلق بمعتقدات اهل‌بهاء دارد شهادت را بر اطاعت ترجیح میدهند و به یقین مبین میدانند که انقلاب و اعتراضات و تعدیات علت اشتهار و استحکام و استخلاص و اعلان جامعه پیروان حضرت احدیّت است.

بدیهی است یاران ستمدیده و ممتحن موطن مکرم جمال‌قدم ابدا نگران نخواهند بود و متوحش نخواهند گردید بلکه بیش از پیش ثابت و مستقیم بر امر اعظم خواهند ماند چه که قریب به یکصد سال امرالله در سراسر عالم بدون وجود تشکیلات مرتب سیر تکامل خود را ادامه داده حتی در سنوات اخیر نیز در بعضی ممالک که این وقایع رخ داده معذالک امرالله محفوظ و مصون مانده و یوما فیوما در ترقی و تعالی بوده است.

یاران عزیز مطمئن باشند که استقامت احبای ایران در هر شرایطی موجب اشتهار و انتشار امرالله در جهان بوده و خواهد بود آنچه لازم و شایسته این دوران پر انقلاب و اضطراب است آنکه خانواده‌ها خود باید مشعل ساطع شریعةالله و چراغ لامع امرالله را پیوسته روشن و منیر نگاهداشته احکام و حدود الهی را کما ینبغی و یلیق انجام دهند و در اجرای صحیح احوال شخصیه طبق دستورات مبارکه مانند ازدواج و طلاق بهائی، تغسیل و تدفین و غیره سعی بلیغ مبذول دارند و با زیارت الواح و آثار مبارکه و حفظ آنها و ملاقاتهای مکرر خانوادگی و کسب فضائل و سنوحات رحمانی برخلوص و انجذابشان بیفزایند و در جمیع شئون مساعدت یکدیگر نمایند و در تضییقات و مشکلات یار و مددکار هم گردند و عظمت و نفوذ کلمةالله را در اعمال خود ظاهر نمایند.

یقین است این واقعه مانند ابر بهاری اراضی قلوب را مستعد نموده بگل و ریاحین ایمان و ایقان خواهد آراست و نار این عذاب نورش عنقریب پرتو هدایت کبری را بر نفوس و ارواح عالم افکند حال وقت صبر و سکون است و هنگام تمسک بحبل‌المتین تعالیم الهی.

این خادمان رجاء واثق دارند کلیه یاران راستان از اوامر قطعیه حکومت و اولیاء کشور در اموریکه تعلق بوجدانیات ندارد اطاعت کامل نمایند و بالمره از مداخله در امور سیاسیه و اعمال مغایر شئون امریه اجتناب نمایند و بتزئید معارف امریه و کسب کمالات و فضائل عالیه مشغول و مالوف و در بین یار و اغیار از لحاظ علم و دانش و بصیرت و بینش و اخلاق و صفات حمیده و تعلقات قلبیه بحق جل جلاله و روابط معنویه و مؤانست و مجالست با ابرار و اخیار از جمیع جهات ممتاز از همگان و مشار بالبنان گردند. بیاد آوریم که حضرت ولی‌عزیزامرالله از لسان اطهر مرکز میثاق قویم الهی چنین فرموده:

"ای عزیزان من محزون مشوید افسرده مگردید خاموش منشینید و خود را پریشان و مأیوس مکنید من با شما هستم و شما را در حصن رعایت و کنف حمایتم گرفته در هر آنی تائید و توفیقی جدید نمایم. وفا بامر بهاء نمائید و تا نفس اخیر مانند این عبد در خدمت امرالله و عبودیت آستانش بکوشید و جانفشانی نمائید و از یکدیگر سبفت گیرید... پس بکوشید و همّت موفور از نو مبذول دارید من با شما هستم و در ساحت کبریاء در محضر حضرت اعلی و جمال ابهی بشدید‌القوی تائیدتان نمایم و دلالت کنم کل متفقا متحدا قیام نمائید تا باین مقام بلند اعلی رسید و الّا مرا دیگر نبینید و بفوز لقا در عالم بالا فائز نشوید اینست ای احبای عبدالبهاء سبب سرور و فرح روح من در ملکوت ابهی".

در خاتمه این مشتاقان خاضعانه از مساعی جمیله و خدمات جلیله کلیه یاران در مهدامرالله که با نهایت همت و شجاعت و ثبوت و صبر و استقامت بتمام قوی در ترویج و اعلاء و اشتهار امر بهاء ساعی و جاهد بوده و میباشند تقدیر وفیر بعمل آورده اطمینان دارد این بلیات متواتره و تضییقات بانتصارات جلیله باهره و تحصیل رضای سلطان احدیه منتج و بفوز و فتح مبین امر رب العالمین در ایران بلکه در جمیع نقاط زمین منتهی میگردد.

حضرت ولی‌امرالله اوضاع حالیه را در توقیع مبارک ظهور عدل الهی نازله در ٢۵ دسامبر ١٩٢٨ [١٩٣٨] [۴ دی ١٣١٧]  چنین پیش‌بینی فرموده‌اند:

"بلی چون اقدامات یاران برای دفاع و مبارزه‌ای که در پیش است متشکل گردد و دامنه آن بسط و اتساع حاصل نماید طوفانهای شدیده طعن و لعن در حرکت آید و اعلام تکفیر و تدمیر علیه آنان مرتفع شود و روزی در خواهند یافت که حریم مقدس دین‌الله مورد هجوم و رجوم اعداء واقع مقاصدشان تعبیر و اهداف و مآربشان تکذیب و افکار و آرائشان تحقیر و مشروعات و موسساتشان تحریم و قدرت و نفوذشان تضعیف و حقوق و اختیاراتشان تزئیف خواهد گردید..."

و در توقیع دیگر میفرمایند پس اگر چنانچه تلاطم دریای بلاء ازدیاد یابد و طوفان محن و رزایا از شش جهت آن جمعیت مظلوم را احاطه نماید بحق‌الیقین بدانید و آنی متردد نمانید که میعاد نجات و میقات جلوه موعوده دیرینه نزدیک گشته و وسائل اخیره فوز و فلاح بنصرت عظمی از برای ملت ستمدیده بهاء در آن کشور مهیا و فراهم شده قدم ثابت لازم و عزم راسخ واجب تا این مراحل باقیه طی گردد و مقصود و آمال اهل بهاء در اعلی‌المقامات پدیدار گردد و جلوه حیرت انگیز نماید هذا سنةالله و لن تجد لسنةالله تبدیلا.

توفیق و تائید کل را از آستان رب مجید سائل و ملتسمیم.

با تقدیم عواطف حبیه و اشواق قلبیه

محفل روحانی ملی بهائیان ایران

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

۱ [توقیعات مبارکه ١٩۴٨ - ١٩٢٢ ، صفحه ۶۵ ، موسسه مطبوعات امری ایران -١٣٠ بدیع ]