[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم محفل روحانی ملی بهائیان ایران]

نمره: ۱۶۶۷

ضمیمه: -----

 

تاریخ: ----- شهر ----- ۱۲

مطابق: ۱۴ دی ماه ۱۳۴۵

 

جناب آقای دکتر صدر وزیر محترم دادگستری

محترماً باستحضار عالی میرساند. مدتی است که در پاره‌ای نقاط کشور اقداماتی بر علیه بهائیان شروع شده و آسایش را از این جامعه بکلی سلب نموده است. از طرفی افراد منسوب به تبلیغات اسلامی بقسمتهای مختلفه عزیمت و مردم را بر علیه بهائیان اغوا مینمایند تا اینکه در تاریخ ۴ دی ۱۳۴۵ با توطئه و زمینه سازی قبلی جمعیتی از دهات اطراف سیسان (واقع در ۵۰ کیلومتری تبریز) که اکثر جمعیت آن بهائی هستند بقریه مزبور هجوم نموده عده‌ای را مضروب و یکنفر از بهائیان بنام یدالله کریمی را مقتول ساخته‌اند. و در سایر نقاط مانند شیراز - اصفهان – یزد – آبادان شاهی و غیره اشخاص معلوم مزبور مرتباً مشغول زمینه چینی برای ایجاد ضوضاء هستند از جهتی دیگر در بسیاری از شهرستان‌ها از اینکه بهائیان دور یکدیگر جمع شوند و بذکر الهی پردازند مقامات انتظامی جلوگیری میفرمایند و اجازه تشکیل جلسه ضیافت بایشان نمیدهند.

از آنمقام منیع مستدعی است با توجه به بیانات شاهنشاه دادگستر آریامهر مبنی بر بهره‌مند شدن عموم ملت از آزادیهای اجتماعی و عنایت بقوانین جاریه مملکتی و اینکه اصولاً بهائیان بر طبق عقیدۀ باطنی خود از دخالت در هرگونه امور سیاسی ممنوع و برکنارند مقرر فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد جامعه‌ایکه از مجموع سایر اقلیتهای مذهبی در ایران بیشتر است بیش از این در مضیقه و ناراحتی بسر نبرد و اینگونه تبعیضات در حق ایشان معمول نگردد. و از حقوق حقه خود برخوردار شوند و از تشکیل جلسات ایشان جلوگیری ننمایند.

 

با تقدیم احترام

منشی محفل

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]