[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران ]

نمرهٴ: ۸۱۳۴؛ تاریخ: ۱ شهرالسّلطان ۱۰۴، مطابق ۲۸ دی ۱۳۲۶

 

جناب آقای نخست وزیر

محترماً مرقومهٴ نمرهٴ ۱۴۵۱ محفل روحانی شیراز مورّخ ۲۱ دی ‌ماه ۱۳۲۶ راجع به فاجعهٴ مؤلمهٴ سروستان و حوادث اخیره در بعضی از نقاط دیگر فارس به انضمام سواد تلگراف آن محفل مورّخ ۲۳ دی‌ ماه سنهٴ جاریه به ضمیمه تقدیم و از آن مقام محترم در تعقیب نامهٴ نمرهٴ ۷۹۷۹ مورّخ ۲۳ دی ‌ماه، مستدعی است برای جلوگیری از بروز این‌گونه وقایع اوامر اکیده به مقامات و ادارات مربوطه صادر فرمایند. با تقدیم احترامات فائقه.

منشی محفل روحانی ملّی بهائی ان ایران، علی‌اکبر فروتن؛ [ امضاء: علی‌اکبر فروتن ]

[ مهر: محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، سنه ۹۱ ]

 

[حاشیهٴ ۱:] چون قبلاً اوامر اکیده صادر شده، دیگر اقدامی ندارد و بایگانی شود. ۳۰ دی ۲۶.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۰۶۴۵، تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۲۶ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]