[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

نمرهٴ: ۸۱۳۴

ضمیمه -----

تاریخ: ۱ شهرالسّلطان ۱۰۴

مطابق ۲۸ دی ۱۳۲۶

 

جناب آقای نخست وزیر

محترماً مرقومهٴ نمرهٴ ۱۴۵۱ محفل روحانی شیراز مورّخ ۲۱ دی ‌ماه ۱۳۲۶ راجع به فاجعهٴ مؤلمهٴ سروستان و حوادث اخیره در بعضی از نقاط دیگر فارس به انضمام سواد تلگراف آن محفل مورّخ ۲۳ دی‌ ماه سنهٴ جاریه به ضمیمه تقدیم و از آن مقام محترم در تعقیب نامهٴ نمرهٴ ۷۹۷۹ مورّخ ۲۳ دی ‌ماه، مستدعی است برای جلوگیری از بروز این‌گونه وقایع اوامر اکیده به مقامات و ادارات مربوطه صادر فرمایند.

با تقدیم احترامات فائقه.

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، علی‌اکبر فروتن

[امضا[

[مهر رسمی[

محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

چون قبلاً اوامر اکیده صادر شده، دیگر اقدامی ندارد و بایگانی شود. ۳۰ دی ۱۳۲۶

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

ورود به دفتر نخست وزیر

شمارۀ: ۲۰۶۴۵

تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۲۶

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]