[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] محفل روحانی بهائیان کرمانشاه

نمره: ۵٣٩

ضمیمه: -----

 

تاریخ: ١٩ شهرالشرف ١٣۵

مطابق: ٢٨ دیماه ٢۵٣٧ [١٣۵۶]

 

تیمسار سرلشکر منوچهر فوزی فرماندهی لشکر ٨١ زرهی

محترماً باستحضار میرساند در اینموقع خطیر که کشور مقدس ایران در معرض خطرات گوناگون و آشوب قرار گرفته جامعه بهائیان ایران در شهرها و دهات مورد صدمات گوناگون از قبیل قتل – غارت – خرابی اماکن – و حرق محلها و منازل واقع شده‌اند و متاسفانه در حوزه منطقه غرب محلهائی از قبیل گیلانغرب – سرپل ذهاب – شاه آباد غرب تعدادی از منازل و اماکن بهائیان را به آتش کشیده به خصوص در شاه آباد غرب که تعدادی از خانواده‌های بهائی بناچار منازل مسکونی خود را در این موقعیت ترک نموده" از ترس جان متواری میباشند در کرمانشاه نیز مرتبا با تلفن تعدادی از بهائیان را تهدید به قتل و غارت و آتش سوزی نموده‌اند و قصد دارند در شاه‌آباد و کرند مجددا دست به غارت منازل آنان بزنند جامعه بهائی که مدت ١٣۵ سال تاریخ خود در این کشور مقدس بانواع آزار و اذیتها و قتلها و غارتها و تهمتهای ناروا محکوم بوده و اجازه دفاع در مقابل اینگونه ظلمها را ندارد و فقط چشم امیدشان به عدالت و دادگری حکام امور و امراء و سروران بوده و تظلم و دادخواهی به حکومت عادله است و هدفی جز خیر و صلاح نوع انسان و دوستی و محبت بین آنان ندارند و همیشه و در همه حال مطیع و منقاد قوانین مملکت می باشند و در سیاست ادنی دخالتی ندارند علیهذا جامعه بهائیان کرمانشاهان از آن تیسمار فرماندهی معظم که حفاظت منطقه را بعهده دارند – استدعا دارد جهت جلوگیری از پیش آمدهای ناگوار بعدی اوامر مقتضی به فرماندهان تحت فرماندهی خود و ژاندارمری و شهربانی صادر نموده ودعای خیر این جامعه راکه جز سعادت حقیقی برای بشر ندارند بدرقه راهتان فرماید – قبلا از توجه آن تیمسار معظم صمیمانه تشکر مینماید.

از طرف جامعه بهائیان کرمانشاهان

دکتر عباس کوه بر – عباس هرمزی

----------

سواد جهت استحضار ساحت محفل مقدس روحانی ملی بهائیان ایران شیدالله ارکانه تقدیم میگردد

با رجای تأئید – منشی محفل عباس هرمزی [امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]