[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی بهائیان اهواز]

شماره ۳۲۴

ضمیمه -----

تاریخ ۱۶ شهر ربیع‌الاول ١٣٩٩

مطابق ۲۵ بهمن ماه ۵۷

 

کمیتۀ محترم انقلاب منتخب امام خمینی – اهواز

در این هنگام که ندای اللهُاکبر و ﻻٰ اله اِلّا الله از هر کوی و برزن بلند و طلیعۀ آزادی و برادری و برابری در پرتو نهضت ملّی متجلّی است، جامعۀ بهائیان اهواز نیز این ندای ملکوتی و طلوع صبح آزادی را به فال نیک گرفته، ضمن تبریک و تهنیت، توفیق کامل مُجریان احکام الهی و مجاهدین راه حقّ را از درگاه کبریا سائل و آملند و بموجب معتقدات خویش، اطاعت خود را نسبت به دولت جناب آقای مهندس بازرگان نخست‌وزیر منتخب حضرت آیت‌الله العُظمی امام خمینی اعلام میدارند.

از طرف جامعۀ بهائیان اهواز

منشی محفل روحانی – پرویز [ناخوانا]

[امضا]

رئیس محفل روحانی – فیروز براقی

[امضا]

 

سواد

به محفل مقدس روحانی ملّی بهائیان ایران شیدالله ارکانه جهت اطلاع تقدیم میگردد

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

ضبط شود ق

۱۹ اسفند ۱۳۵۷

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]