[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

محفل روحانی [بهائیان] شیراز

 

مورّخه: سیزدهم شهرالشّرف ۱۰۴، مطابق ۲۱ دی ماه ۱۳۲۶

نمرهٴ: ۱۴۵۱

ضمیمه: -----

 

جناب آقای نخست وزیر

با کمال احترام و توقیر در تعقیب معروضهٴ تلگرافی شمارۀ ۲۵۲۵ مورّخهٴ ۲۱ دی‌ ماه ۱۳۲۶ به عرض می‌رسد: متجاوز از دو ماه است در شهر شیراز و اطراف تحریکاتی علیه بهائیان به عمل می‌آید. ابتدا در شیراز شخص مؤذّنی در بازار پس از ادای اذان به سبّ و لعن مقدّسات بهائی پرداخته و جمعیّت کثیری را دور خود مجتمع نموده و عوام‌النّاس را علیه بهائیان برمی‌انگیخت تا روزی یکی از تجّار بهائی در بازار مورد اهانت و تهدید آقای فالی که یکی از وعّاظ شهر است واقع گردید. چندی از این واقعه نگذشت که اطّلاع رسید در سروستان مقدّمات تحریک علیه بهائیان فراهم شده است. لذا برای جلوگیری از فتنه و فساد شرحی طیّ شمارۀ ۱۱۹۹ مورّخهٴ ۲۷ آبان ۱۳۲۶ به جناب آقای استاندار و ادارۀ ژاندارمری و شهربانی نوشته و متذکّر گردید که بیم آن می‌رود که مغرضین و مفسدین زمینهٴ تحریکات خود را طوری آماده نموده باشند که حادثه[ای] نظیر واقعهٴ اسف‌آور شاهرود رخ دهد. با تمام این تذکّرات متأسّفانه بعضی از مقامات مسؤول آن طوری که شایسته و سزاوار بود، ترتیب اثر نداده و متدرّجاً آتش تحریکات مفسدین به جمیع نقاط فارس سرایت نمود. به این معنی که در چنار آباده عدّه[ای] از اهالی به عنوان این که حمّام دوش منافی با اصول عقاید اسلامی است، هجوم نموده، حمّام مزبور را که در چند سال قبل بر حسب دستور فرماندار، یکی از بهائیان محلّ جهت آسایش و استفاده عمومی با خرج خود ساخته بود، خراب و ویران نمودند و در آباده شخص واعظی به نام قیّومی ابرقویی شروع به فتنه و فساد کرده و آتش آن به ده‌بید و سوریان نیز سرایت نموده و در تمام این موارد اولیای امور را از وخامت اوضاع کتباً و شفاهاً آگاه ساخته‌ایم. با این حال، در عوض آن‌که اقدام مؤثّر و عاجلی برای جلوگیری بنمایند، بعض از مأمورین دولت با محرّکین همکاری نموده و به پرونده‌سازی علیه بهائیان پرداختند. تا این‌که اخیراً دامنه فساد در سروستان توسعه یافته و شیخ عبدالرّحیم نامی به دعوت دو برادر عوض و محمّدعلی شفیعی که ساکن سروستان می‌باشند، به آن‌جا رفته و شروع به تحریکات نمود تا در اثر شکایات متوالیه ناگزیر از طرف استانداری به شهر احضار گردید، ولی پس از چندی به وساطت یکی از متنفّذین شیراز، آقای استاندار بدون توجّه به مصالح محلّی اجازه بازگشت به او داده و به سروستان مراجعت نمود.

در نتیجهٴ رفتن او مجدّداً تحریکات شروع و بازار سبّ و لعن و فضاحت بر بهائیان رواج یافته و افراد بهائیان در هر کوچه و معبری مورد اهانت قرار گرفته و طوری عرصه را بر آنان تنگ نمودند که قدرت خروج از منازل خویش را نداشتند و چون موقع سوگواری بیست و هشتم صفر در پیش بود و پیش‌بینی می‌شد که مغرضین زمینه را برای آن روز آماده می‌نمایند، شرحی به استانداری نوشته و حضوراً نیز تذکّر داده شد که مراجعت این شخص واعظ خصوصاً در این موقع باریک بر تجرّی مفسدین افزوده و ممکن است منتهی به حادثهٴ ناگواری گردد. ولی مؤثّر واقع نشده تا این‌که در روز یک‌شنبه ۲۸ صفر عدّه[ای] از عوامّ‌النّاس به تحریک برادران شفیعی و شیخ واعظ مزبور به عنوان عزاداری دسته راه انداخته و بر محلّهٴ بهائیان در بیدبالای سروستان هجوم می‌نمایند و درب خانهٴ آقای حبیب‌الله هوشمند را شکسته، وارد خانهٴ او شده، او را با طفل شیرخواره‌اش به قتل می‌رسانند و خانه را نیز غارت می‌کنند. سپس عدّه[ای] دیگری از زن و مرد را به شدّت مضروب و اموال آنها را نیز به غارت می‌برند و بنا بر آخرین اطّلاعی که رسیده تا حال دو نفر از مضروبین به جهت شدّت جراحات فوت نموده‌اند.

در تمام این موارد بهائیان بر حسب رویّه و سجیّهٴ اخلاقی و وظیفهٴ دیانتی خود از معارضه به مثل خودداری و به اولیای محترم امور مراجعه نموده‌اند که در صدد جلوگیری برآیند. البتّه جناب آقای نخست وزیر که به حسن‌نیّت و بی‌غرضی شهرت به سزایی دارند، راضی نخواهند شد که در ابتدای زمام‌داری خود، عدّه[ای] آشوب‌طلب به بهانه‌های مذهب ایجاد هرج و مرج نموده و نوایای سیّئهٴ خود را علیه جمعی از بهائیان مظلوم که جز صلاح و سلام و آرامش (که امروزه مورد توجّه اولیای محترم امور می‌باشد) مقصد و مقصودی ندارند، به کار برند. لذا با نهایت اطمینان و استظهار به پاک ضمیری و مراتب حقّ‌گزاری آن جناب به عرض این نامه پرداخته و دادخواهی جمعی مظلوم بی‌گناه را می‌نماید و استدعا دارد اوامر مجدّانه جهت رفع فتنه و فساد و جلب و دستگیری مسؤولین و محرّکین حادثهٴ مزبور صادر بفرمایند. با تقدیم احترامات فائقه.

منشی محفل روحانی شیراز، اردشیر ماستر، [امضاء: از طرف، ناخوانا]

[مهر: محفل روحانی شیراز]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]