[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

محفل روحانی بهائیان رضائیه

تاریخ ۱۵شهرالنور۱۳۶

مطابق ٢٩ خرداد ۱۳۵۸

 

حضور مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر کشور ایران

دامت برکاته

 

با تقدیم تحیات روحانیه از آنجائیکه کلیه بهائیان ایران که از بزرگترین اقلیت دینی را در این مملکت تشکیل میدهند همواره به نیات عالیه و اهداف منیعهء آن رهبر معظم در جهت اعتلای کشور مقدس ایران از لحاظ مادی و معنوی لبیک گفتند و بمحض اطلاع از نیات رهبر عالیقدر در جهت تهیه مسکن برای مستضعفین کشور کلیهء بهائیان اعم از غنی و فقیر هریک باندازهء وسع مالی خود لبیک گفته و همکاری لازم را معمول داشته‌اند.

علاوه بر اقدامات فردی محافل روحانیه بهائیان: ارومیه-ماکو-خوی-ایواغلی-سلماس - پیرانشهر-نقده-سروکانی-اشنوبه-بند-سنگر-وزیرآباد- آلمان آباد-ریحان آباد-نالوس-زاویه کندی-بالو- نخجوان تپه-گردآباد-نیز بحکم وظیفهء اجتماعی خویش مبلغ ۲۵۷۹۵۰ریال بحساب شماره ١٠٠بنام رهبر معظم ببانک ملی شعبه ارومیه واریز و فیش آن بجهت استحضار بضمیمه تقدیم میگردد.

با رجای تائید و توفیق از ساحت رب مجید

منشی محفل روحانی بهائیان ارومیه

آگاه الله تیزفهم

[امضا روی مهر رسمی]

سواد جهت اطلاع بجناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر محبوب ایران تقدیم میگردد.

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

سواد ساحت مقدس محفل روحانی ملّی بهائیان ایران نیز ارسال گردید.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]