[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم تحقیقات و فنآوری

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۸۷

شماره: ۲۴۱۸ / ۵۲

پیوست: -----

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر توکلی

معاون محترم اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور

با سلام

احتراماً، به پیوست تصویر درخواست آقای حسام میثاقی متضمن پی نوشت مورخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ جناب آقای محمد تقی رهبر نماینده محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی به مشکل مطروحه ایشان در آزمون سراسری سال ۱۳۸۶ ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع با نظر مساعد مورد بررسی قرار گرفته و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند./ای

با آرزوی توفیق الهی: دکتر محمد جمشیدی

مدیر کل دفتر امور مجلس

[امضا]

 

[یادداشتهای دستنویسی در پائین صفحه]

بسمه تعالی

وزارت علوم اداره سنجش - با سلام و تحیت - در مورد فوق به گونه ای حقی ضایع نشود بر اساس قانون رسیدگی و پاسخ بفرمایید.

با تشکر

محمد تقی رهبر نماینده اصفهان

۱۲ مرداد ۱۳۸۷

[مهر با شماره و تاریخ]

[ناخوانا]

۳۱۱۳

۱۵ مرداد ۱۳۸۷

[امضا]

[مهر با شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

ورود بدفتر امور [ناخوانا]

شماره: ۲۴۱۸ / ۵۲

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۸۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]