[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

"بسمه تعالی"

ریاست محترم هیئت بدوی شماره سه ۳ شیراز

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۶۱

محترماً عطف بحکم شماره هـ – ب – ۳ - ۸۶ مورخه ۲۸ اردیبهشت ۶۱ اشعار میدارد اینجانبه علیاء مصلی نژاد کارمند شماره [حذف شده] مدت خدمتم در شرکت ملی نفت ایران با صداقت و امانت و فعالیت طبق شهادت همکارانم و محتویات پرونده پرسنلی‌ام انجام وظیفه نموده‌ام و این امر مثبتی بر پایه معتقدات ایمانی و قلبی اینجانب است که سازنده رفتار و کردارم میباشد و خوشبختانه بر عکس مندرجات حکم فوق‌الذکر نمی‌تواند بر مبنای عقیده‌ای (ضاله) قرار داشته باشد بلکه نتیجه اعتقادی است محکم و راسخ بوحدانیت الهی و حقانیت انبیای عظام علیهم التحیته و الثناء و همانطوریکه حضوراً اظهار داشتم اینجانب مؤمن به دیانت مقدس بهائی هستم که اصول و مبادی و احکام و تعالیم آن بر پایه خداپرستی و همان اساس مثبتی استوار است که همه ادیان الهیه منجمله دیانت مقدس اسلام بر آن بنا نهاده شده است.

با توجه باصول ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب و داشتن عقیده­ای آزاد برای افراد ملت ایران محترم شمرده شده و برای حفظ آن انجام هرگونه تفتیش عقاید ممنوع اعلام گردیده است و همچنین امنیت شغلی برای همۀ ملت تضمین شده است ولی متأسفانه معلوم نیست چگونه و بر چه اساسی مغایر نص صریح قانون اساسی صرفاً داشتن ایمان به دیانت مقدس بهائی را جرم شناخته و به خدمت صادقانه اینجانب خاتمه داده شده است.

مجدداً متذکر میگردد که بهائیان که در سراسر دنیا ساکن میباشند معتقد به وحدانیت الهیه و مقر به حقانیت دین مقدس اسلام و کلیه ادیان الهی بوده و طبق دستورات مؤکد دینی مأمور به صداقت و امانت و خدمت صادقانه به مملکت و ملت از صمیم قلب بدون شائبه‌ای از خدعه و نیرنگ و نفاق میباشند و همواره سعی می‌نمایند که افرادی صدیق بوده و وجودشان مثمر ثمر و مفید به حال ملک و ملت باشد و متأسفانه اعمال این نوع رفتار نسبت باینگونه افراد همه اصول ۱۹ تا ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار مینماید و بهدف عالی و خدائی حامی مستضعفان جهان بودن لطمه وارد میسازد.

با تمام این احوال چون بر اساس معتقدات قلبی و دستورات اکیده دیانتی همواره مطیع قوانین و مقررات مملکت و دولت متبوعه خود میباشم لذا با پذیرفتن موضوع حکم ابلاغی و برای رسیدگی و احقاق حق به تقدیم مشروحه فوق مبادرت می‌نمایم. باشد که حق جل جلاله وجدان بیدار آقایان اعضای محترم هیئت را بر اتخاذ تصمیمات عادلانه بر موازین دیانتی و قانون اساسی موفق و مؤید بدارد.

با تقدیم احترام

علیاء مصلی نژاد

 

رونوشت: ریاست محترم ناحیه پخش شیراز جهت استحضار لطفاً

رونوشت: ریاست محترم امور اداری پخش شیراز جهت استحضار لطفاً

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]