[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

پیشوای محترم حضرت آیت اله العظمی امام خمینی دامت برکاته

اکنون که این حقیر دست امداد به آن محضر محترم آورده‌ام بایستی خود را معرفی نمایم من کرامت‌اله تشکر ساکن قریه کوشکک آباده بعرض میرسانم که من یک کشاورز ساده میباشم که در دوران رژیم طاغوت با فشارهایی که در سر راه کشاورزان بود من سالیانه ۱۲ تن گندم ۱۲ تن انگور شیرین، بادام ۱۰ تن- میوه و ۲ تن گوشت با چه مشقتی تولید میکردم و با این زندگی طاقت‌فرسا که در هفته ۴ شب آنرا تا صبح بیدار می‌ماندم و باین زندگی دلخوش بودم کما اینکه در همین دوران هم چندین بار مورد هجوم عمال رژیم شاه سابق قرار گرفته و خانه و آشیانه‌ام را ویران کرده و مورد تجاوز اهل محل قرار داده تا اینکه بخواست خداوند و همت والای ملت ایران برهبری امام خمینی رژیم سیاه سقوط کرده در طلوع آزادی برای چندمین بار مورد تجاوز و آتش‌سوزی زندگی قرار گرفته و از زندگی بطور کامل ساقط و مدت ۵ ماه است که از این مرز و بوم رانده شده‌ام و با ۱۰ سر عائله همانند فلسطینی‌ها آواره‌ام اما جرم من این است که در خانواده بهائی متولد شده و بهائی هستم اکنون با روی کار آمدن جمهوری اسلامی که آزادی همه قشرهای ملت ایران را در بر دارد من بنام یک ایرانی وطن‌پرست که تا این ساعت با انقلاب مقدس ایران همگام بوده‌ام میخواهم که مشتی افراد ضدانقلاب که درین قریه بنام مسلمان زندگی من و خانواده‌ام را به مخاطره انداخته و مرا آواره نموده بخواهید که اگر من محکوم هستم مرا در یک دادگاه اسلامی بمعنای واقعی محاکمه نموده و بسزای اعمالم برسانید کجای دنیا بجای محاکمه فردی خانه‌اش را به آتش کشیده و درختهای باغش را قطع کرده و دیوارهای آنرا فرو ریخته و گاو و گوسفندش را به آتش کشیده و خانواده‌اش را از مام وطنش برانند من تا این تاریخ که دست استمداد بسوی پیشگاه مبارک رهبر اسلامی دراز نموده‌ام با ۱۰ سر عائله بدون مخارج آواره هستم از آن مقام محترم تقاضا دارم که ترتیبی حاصل گردد که من سر کار برگشته تا بتوانم بسهم خود در بازسازی این خرابه که از بنیاد پهلوی بر جای مانده سهم بسزایی داشته باشم- با تقدیم احترام – کرامت اله تشکر

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]