[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ستاد محترم انقلاب فرهنگی کشور دامت برکاته

محترماً بعرض میرساند اینجانب کمال کاشانی فرزند علی‌اکبر دارای شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] دانشجوی رشته صنایع اتومبیل انستیتوتکنولوژی شهید محسن مهاجر اصفهان پس از چهار سال صرف وقت (۱۳۵۷- ۱۳۶۱) هنگامیکه فقط یکماه دیگر تا پایان تحصیلاتم بافی مانده بود در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۶۱ توسط نامه‌ای از شورای گزینش اصفهان بعلّت بهائی بودن از انستیتوی مزبور اخراج گردیدم لذا چون این موضوع (بهائی بودن) نمیتواند دلیلی برای محروم نمودن فردی از تحصیل شود و هم اینکه این عمل مخالف با قانون اساسی مدونه در کشور جمهوری اسلامی ایران (حقوق ملت) میباشد که مطمئناً خود اعضای ستاد انقلاب فرهنگی نیز بدان رأی داده‌اند میباشد شکایت خود را تقدیم میدارم.

امید وطید چنان است این موضوع با آگاهی به اینکه فرد بهائی معتقد به ذات یکتا و تمام شرایع الهی و کتب آسمانی و ائمه اطهار میباشد و بموجب تعالیم دیانتش مأمور به اطاعت از دولت متبوع خود و خدمت به ملّت و میهن خویش و عدم مداخله در امور سیاسیه میباشد و با توجّه به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی که اعطای حقوق ذی حق در جامعه را مطرح فرموده‌اند این شکایت تقدیم گردیده است تا تحت رسیدگی و پیگیری قرار گیرد و به عالمیان نیز ثابت و محقق گردد همانطور که در قول فخر عالم میباشید در عمل نیز فخر امم هستید.

با رجای تائید از خداوند منان

کمال کاشانی

[امضاء]

۲۴ اسفند ۱۳۶۱

آدرس: [حذف شده]

 

[یادداشت زیر نامه:]

بسمه تعالی: عیناً جهت اطلاع شورای گزینش دانشجو وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال میگردد.

[امضاء]

۲۲ فروردین ۱۳۶۲

 

[مُهر:]

دبیرخانه انقلاب فرهنگی

شماره ۶۹۱ / ۷  

تاریخ: ۲۴ فروردین ۱۳۶۲

 

[مُهر:]

دبیرخانه شورای اجرائی انقلاب فرهنگی

شماره: ۷۳۱

تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۶۲

 

[مهر:]

اندیکس شد

 

[مُهر:]

دبیرخانه اداره کل دانشجویان داخل ثبت گردید

شماره: ١٠٧۵

تاریخ: ۲٧ فروردین ۱۳۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]