[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۲۶؛ رونوشت گزارش محمّدباقر سپهری]

 

جناب آقای اسدی، ریاست محترم بانک صنعتی و معدنی ایران

پس از ادای مراسم رسمی، محترماً معروض می‌دارد که چند روز است در شاهی علیه بهائی‌ها که منظور اصلی آن آقای مهندس شهیدزاده می‌باشد، تظاهراتی می‌شود و در چند شماره در روزنامهٴ داد مقاله‌هایی علیه ایشان نوشته می‌شود که آقای عمید نوری مقرّرات نامه‌نگاری و انصاف را به کلّی کنار گذاشته، بدون این‌که به هویّت و سابقهٴ امضاء‌کنندگان آشنایی داشته باشد، به درج آن مبادرت می‌نمایند. در این‌جا است که تولید شبهه می‌شود که آقای مدیر محترم داد هم در این قسمت داخلند. برای عوض کردن آقای شهیدزاده از هیچ‌گونه اتّهامات خودداری ننموده‌اند، حتّیٰ خون شاهزاده سیاوش هم جزو مقاله گردیده. پس از مطالعهٴ آخرین نامه که در شمارۀ ۱۰۴۷ چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۲۶ درج شده بود، وجدانم وادار نمود که مراتب زیر را به عرض آن جناب برسانم: اوّلاً محتاج به گفتن و نوشتن نمی‌باشد اگر منظور از انتظامات [، نظم] داخلی و افزایش محصول است، پس از آمدن آقای شهیدزاده انتظامات کاملاً حکم‌فرما است و باز نامه‌هایی که به مرکز فرستاده می‌شود، میزان محصول را نشان می‌دهد که به مراتب از دورهٴ شاه و حزب وطن و حزب توده بالا رفته. چون انتظامات مانع عملیّات یک عدّه که ابداً سرکار حاضر نمی‌شدند و ۱۵ به ۱۵ می‌آمدند، پولشان را می‌گرفتند و دزدی‌های کلان می‌نمودند، بوده؛ ناچار متوسّل به جاهای مخصوصی شده و در نتیجه با صحبت‌های بهائی و مسلمان بازار را گرم نموده، شاید کاری بکنند که مثل سابق لنگه‌لنگه بلند نمایند.

به طور خلاصه اگر دولت کارخانه می‌خواهد، محصول می‌خواهد، آقای شهیدزاده در کارخانجات شاهی لازم است. بنده والله ‌بالله بهائی فلان نیستم و از نور چشم‌هایی که آقایان نوشته‌اند هم نمی‌باشم. بر عکس از روز ورود آقای مهندس شهیدزاده کمترین تماسّی با بنده نداشته و ندارد. چون کارخانه‌هایِ چند دفعه غارت شده، امروز سر و صورتی به خود گرفته و آقایان منتظرالوقت‌ها از استفاده‌های مخصوص خود فعلاً مأیوسند و می‌خواهند با این وسایل بازار آشفته نموده، مشغول دستبردهای خود باشند، لذا بنده لازم دیدم که قضیّه و جریان کار را اختصاراً به عرض برسانم که صد در صد نتایج عمل و اقدامات آقایان که یک دستهٴ مخصوصی هستند، پس از حرکت آقای شهیدزاده از شاهی معلوم خواهد شد و آن وقت تصدیق خواهید فرمود که مسألهٴ بهائی و مسلمان همه بهانه و تمام اقدامات برای بردن لحاف ملّا نصرالدّین می‌باشد. چون هیچ‌گونه غرض و انتظاری در نوشتن این نامه ندارم، صلاحتاً از امضای نام هم خودداری می‌شود، چه ترتیب اثر داده شود و چه نشود. ۲۱ خرداد ۱۳۲۶. برای رفع سوء ظنّ‌های احتمالی، امضاء نموده، خواهشمند است محفوظ دارید.

محمّدباقر سپهری، ۱۵۷۳

رونوشت برابر اصل است، [ امضاء: منوچهر سمندری]، ۲ تیر ۱۳۲۶

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]