[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١٨ اسفند ماه ۱۳۵۹

 

جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی‌صدر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ما امضاکنندگان این نامه که هر یک عزیزی را طی دو سال اخیر در طهران گم کرده و برای یافتن گمشدگان خود به همه مراجع قانونی و قضائی و اجرائی کشور مراجعه نموده‌ایم، تاکنون که از گرفتاری اولین نفر ایشان متجاوز از بیست ماه می‌گذرد و از گرفتاری یازده نفر آنها که ظاهراً با ارائه حکم دادستانی انجام شده و آخرین عده از این گمشدگان هستند بیش از شش ماه گذشته است هیچگونه اطلاعی از محل بازداشت یا علت دستگیری عزیزانمان بدست نیاورده‌ایم و با آنکه بسیاری از مقامات مسئول‌ گاه بتصریح و گاهی بتلویح گرفتاری آنها را از طرف مقامات رسمی تائید کرده و نوید و امید بیافتن خبر از احوالشان داده‌اند ولی هنوز هیچ نشانی از آنان بدست نیامده و خانواده این افراد هر روز و شب را در بیم و امید و اضطراب و دلهره بسر آورده‌اند.

از آن مقام محترم تقاضا داریم دستور فرمایند باین آدم‌ربائی که در مواردی بنام قانون و ظاهراً با ارائه حکم دادستانی انجام شده و قطعاً نمی‌تواند دور از نظر یا تائید عده‌ای افراد صاحب قدرت و فاقد مسئولیت انجام شده باشد رسیدگی شود و تعیین گردد این افراد بوسیله چه گروه یا گروههائی دستگیر شده‌اند؟ کجا پنهانشان کرده‌اند؟ جرمشان چیست؟ و چرا بفرض متهم بودن نمی‌گذارند خانواده‌های آنها از محل بازداشتشان مطلع شوند و از نگرانی و اضطراب جانکاه به درآیند؟

یقین است آن مقام محترم بر اینگونه اعمال مخالف تمام موازین الهی و اخلاقی و انسانی صحه نمی‌گذارند و راضی نخواهند شد عده‌ای مغرض یا ناآگاه در ظل حکومت اسلامی به چنین اعمال ناروائی دست زنند.

اگر امنیت فردی و اجتماعی از بین برود و جان و زندگی و هستی مردم هر لحظه در معرض هجوم و حمله و نابودی باشد چگونه میتوان بدوام و بقا و ترقی و تعالی ملتی امیدوار بود که میفرماید "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم"

با تقدیم تشکر از توجهی که باین تظلم مبذول خواهند فرمود.

ثریا عباسیان

وحیده مقربی

بنمایندگی از طرف خانواده‌های

۱– موحد

٢– داودی

۳– روشنی

۴– تسلیمی

۵– صادقزاده

۶ – محمودی

۷– رحمانی

۸– نجی

٩– نادری

۱۰– قدیمی

١١– قائم‌مقامی

١٢– روحانی

 

 

نشانی فرستنده: صندوق پستی شماره [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]