۱۸ شهریور ماه ۲۸

طهران، خاک‌پای اعلیٰ‌حضرت همایونی شاهنشاه اسلام‌ پناه، خلّد الله ملکه و عزّ نصره

پدر تاجدارا

این موقع کشور شاهنشاهی احتیاج بیشتری به مبلّغین روشن‌فکر متبحّر بصیر دارد تا به نشر حقایق و عظمت تعالیم اسلامی و دستورات اجتماعی و تنویر افکار عمومی پرداخته و جامعه را از این اختلافات احزابی و مسلکی کنونی و ابتلائات گوناگون مرامی و انحرافات مذهبی از صراط مستقیم اسلامی و مفاسد آنها نجات بخشد. متأسّفانه اگر مبلّغی برای اصلاحات این منظور قیام نماید، مورد حمله و انتقام رهبران احزاب و معاندینی که به ضرر آنان تمام می‌شود، واقع و همان طوری که در تواریخ مندرج است، انبیاء و اولیاء و تمام مردان بزرگ همیشه از دست و زبان این‌گونه مفسدین و مغرضین در امان نبوده و برای نیل به آرزوی شوم خود، نمّامی و سخن‌چینی را وسیلهٴ تقرّب خود به مقامی، به جعل اکاذیب و افترائات و گزارشات سراپا دروغ مبادرت نموده و دسیسه‌هایی که خود یا دیگری مسبّب و محرّک آن بودند به آن مصلح بزرگ بسته و چه بلایا و مصایبی که از این راه عاید مصلحین و رجال نامی کشور گردیده است. یکی از رجال فداکار از خود گذشتهٴ نامی مجهول‌القدر کشور در این عصر، پیشوای معظّم آیت‌الله خالصی‌زاده که قلماً قدماً جاناً به نشر حقایق و عظمت تعالیم اسلامی و موجب ایجاد وحدت و یگانگی و تبلیغات وطن‌دوستی و شاه‌پرستی و مبارزه با مرام اشتراکی و کمونیستی با کمال فداکاری و از خودگذشتگی و خدمت به جامعه و تأمین آسایش قاطبه کوشیده و به شهادت ادارۀ اوقاف و دوست و دشمن موجب احیای موقوفات از بین رفته که رقبات کثیری از آن به ملکیّت به ثبت رسیده بوده و ازدیاد عواید موقوفات یک بر دَه یا بیشتر که در مدّت کوتاه اقامت یزد به اندازه یک قرن در عمران و آبادی این شهر کوشیده و تعمیرات مساجد و مدارس مخروبه و مؤسّسات عامّ‌المنفعه نموده. طبعاً این اقدامات خیرخواهانه بر عدّهٴ معدودی موقوفه‌خوار بی‌ایمان و کمونیست بهائی گران آمده و برای نقض پیشرفت اسلامی و پامال ساختن سنن سنیّه از هر اقدامی فروگذار نکردند و انتقاماً به وسیله ایادی پلیدی که متصدّی و غاصب موقوفات مهمّه [...]که خاری بود در چشم موقوفه‌خواران بی‌ایمان و کمونیست و معاندین اسلام با دخالت سران توده به وضع وهن‌آوری این عالم ربّانی را توهین بلکه به عالم اسلامیّت وهن بزرگ غیر قابل جبرانی در نظر خودی و بیگانه وارد آوردند.

اعلیٰ‌حضرتا، آیت‌الله خالصی‌زاده در خدمت به خلق و آسایش مردم و خدمات معروضهٴ فوق، راحت را از خود سلب و ساعتی آرام نداشته، در چنین عصری که تمام ایرانی از آثار با برکت شاهنشاه محبوب بهره برده و از نعمت این موهبت عظمیٰ برخوردار شدند، استدعا داریم برای شکرانهٴ سلامتی ذات مبارک ملوکانه به پاس عنایت ربّانی و حمایت سبحانی که سایهٴ پدر تاجدار ما را مجدّد بر قاطبهٴ اهالی این کشور گسترد و دست ‌غیب آمد و بر سینهٴ نامحرم زد، استدعا از آستان همایونی داریم برای خدمت به عالم اسلامیّت و اعادهٴ حیثیّت و آبروی مسلمین یزد امر صریح شرف صدور یابد موجبات تشویق آیت‌الله نام‌برده و وسایل مراجعت ایشان به یزد فراهم تا به امور خیری که در یزد مشغول و اصلاحاتی که به دست ایشان شروع شده به اتمام رسانیده و حیثیّت و آبروی مسلمین یزد اعاده شود. استدعای عطف توجّه ملوکانه برای خرسندی خاطر مسلمین از خاک‌پای همایونی داریم.

[امضاء: علی خجسته، ۱۹/۶/۲۸، امضاء: محمّد ابراهیمی، امضاء: غلام‌حسین زرگران، امضاء: محمّدمهدی طباطبایی، امضاء: سیّد علی‌رضا حسینی و ... امضای حدود ۱۵۰ نفر دیگر ]

[حاشیه:] انتظامات، ۱۲/۱۱/۲۸.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]