[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] محفل روحانی بهائیان زاهدان

نمره ۵۳۹

ضمیمه -----

تاریخ: دهم شهرالملک ۱۳۵

مطابق: ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۵۷

 

بسم الحاکم علی ماکان و مایکون

کمیته محترم انقلاب اسلامی زاهدان ادامه الله تائیداته

محترماً جامعه بهائیان استان سیستان و بلوچستان ضمن عرض تبریک و تهنیت بدین‌وسیله اطاعت و انقیاد و وفاداری خود را نسبت به حکومت دولت وقت اعلام و لازم می‌داند شمه‌ای از عقاید و فرائض بهائیان را ذیلاً به استحضار برساند:

دیانت بهائی حقانیت جمیع انبیاء را تصدیق می‌کند، تمام کتب آسمانی و همه ادیان الهی را تجلیل و تکریم می‌نماید، اولیای ادیان و ائمه مذاهب را به نشان تعظیم و تقدیس می‌ستایند، حضرت محمد مصطفی علیه آلاف التحیه و الثناء را در مقام سیدالمرسلین و خاتم‌النبیین و حبیب رب‌العالمین می‌شناسند، در میان ادیان جهان تنها دیانتی است که مصدق دین مبین اسلام و قائل به حقانیت رسالت خیرالانام است.

نسبت به مصالح ملک و ملت علاقه تام دارند بلکه به فداکاری مأمورند، اطاعت حکومت و احترام قوانین مملکت و حفظ نظم جامعه را واجب می‌دانند و هر وظیفه‌ای را که تعهد آن از لوازم اطاعت حکومت و رعایت قوانین باشد بدل و جان و با طوع و رغبت بر عهده می‌گیرند.

به‌یقین مبین می‌دانند که مستقبل ایران درنهایت شکوه و عظمت و بزرگواری است و جمیع اقالیم عالم توجه و نظر احترام به ایران خواهند نمود.

ضمناً در مورد عدم‌مداخله در امور سیاسیه چنین عقیده دارند: (میزان بهائی بودن یا نبودن این است که هرکسی در امور سیاسیه مداخله کند و خارج از وظیفه خویش حرفی زند و یا حرکتی نماید همین برهان کافی است که بهائی نیست.)

زاد کم الله تائیداً و توفیقاً

 از طرف جامعه بهائیان استان

فدرس شبرخ - [امضا] 

شعاع الله نعیمی [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]