[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۷ آذر ۱۳۵۸

جناب آقای مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران - طهران

رونوشت جناب آقای وزیر کشور - طهران

رونوشت جناب آقای وزیر دادگستری - طهران

در ایامیکه مقررات جمهوری اسلامی در کشور مقدس ایران در جریان اجرا و رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و آن جناب و سایر مقامات مملکتی هر یک به‌دفعات مکرر و به انحاء مختلفه اعتقاد خود را به حفظ حقوق همه افراد و اقشار ملت ایران بیان فرموده‌اند. متأسفانه امروز صبح ساعت یازده در حالی که ماشین‌های شهرداری بیل و کلنگ به کوچه شمشیرگرها حمل کرده عده‌ای حدود ۱۰۰ نفر با حضور آقایان روحانی بنام آقایان هاشمی و ابطحی و آقایان حاج شریف و اسد پور عضو کمیته انقلاب در حالی که ۲۵ نفر پاسداران انقلاب اسلامی مسلحانه روی دو پشت‌بام منازل کوچه مزبور مستقر بوده‌اند شروع به تخریب منزل حضرت سید علیمحمد باب که مکانی مقدس برای عموم بهائیان دنیا است نموده و در بعدازظهر هم خود آقایان دست به بیل و کلنگ شده تخریب را ادامه می‌دهند بعلاوه با فشار بسیار شدید به حدود ۲۰۰ نفر از ساکنین خانه‌های مختلفه کوچه مزبور که سالیان متمادی ساکن هستند می‌خواهند خانه‌ها را تخلیه نمایند اگرچه از تلگرافات و تظلمات گذشته تا به حال نتیجه‌ای حاصل نشده و حتی جوابی نرسیده معذالک با توجه به مسئولیت مستقیمی که دارید مراتب معروض می‌گردد.

از طرف جامعه بهائیان شیراز

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]- جناب دادستان کل انقلاب اسلامی ایران طهران

مخابره گردید

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]