[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مقام منیع نخست وزیر محترم دولت موقت جمهوری اسلامی ایران

با کمال تأثر و تأسف دست تظلم بساحت آن مقام رفیع بلند نموده و با ندبه و زاری معروض میدارد

فاجعۀ غیر مترقبه شیراز و حادثۀ اسفبار تخریب بیت مسکونی حضرت باب مبشر آئین بهائی مطاف اهل بها و نقطه نظر‌گاه بهائیان ساکن ۹۵۰۰۰ شهر و روستای جهان ضربۀ جابرانهایست که قلوب ملیونها مردم بیگناه را در سراسر دنیا دچار تألم و تأثر ساخته و از اعماق دل و جان فریاد بر میآورند که ایکاش خون هزاران مؤمن بهائی بر خاک ریخته میشد و کعبه مقصود آنها محفوظ و مصون میماند. چنانکه مردم مسلمان برای بقاء و دوام بیتالله‌الحرام حاضر به فدا کردن جان و مال هستند. آیا در جمهوری عدل اسلامی محملی برای این ظلم و ستم وارده بر بزرگترین اقلیت مذهبی ساکن در کشور مقدس ایران میتوان یافت؟ در جامعۀ مسلمانی که برای استخلاص مسجدی از مساجد بیشمار از تصرف اغیار چنان جان‌ فشانی مینمایند سزاوار است مکان متبرک گروهی اقلیت را با خاک یکسان کرد؟ در مما‌لکی که خدا را هم قبول ندارند اماکن مذهبی در انقلابات خونین و وحشتناک محفوظ و مصون مانده ولی در انقلاب سالم ایران خانۀ محقری در یک وجب زمین خدا از تخریب و اضمحلال در امان نمیماند. در حالیکه پشتوانه امنیت و اطمینان اقلیتهای مذهبی و گروه‌های ساکن در این آب و خاک سخنان دل گرم کننده و امیدبخش رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و مقامات بلندپایۀ دولتی است هر روز به نحوی ظلم و ستم تازه بر این فئه بیگناه وارد میگردد. مصادرۀ اموال عمومی بهائیان تصرف بیمارستان توقیف سرمایۀ نونهالان تخریب و آتش‌سوزی متجاوز از هشتصد خانه و محل کسب بهائیان و ظالمانه [تر] از همه اینها حادثۀ اخیر شهر شیراز است. ولی از آنجا که مظلومین جهان همیشه متکی به رحمت و عنایت حضرت یزدان و کمک و مساعدت برگزیدگان و اولیاء رحمن هستند جامعۀ بهائیان نیز انتظار رحمت و مساعدت آن سرور مسلمان را داشته و استدعا مینماید بمنظور تسکین آلام این بی‌پناهان و معرفی و شناسائی متجاوزان تعقیب و مجازات و مکافات مسئولان و مسببین این حادثه را اکیداً امر و مقرر فرمائید و همچنین عنایت و لطف خود را به مرز بی‌منتهی رسانده و دستور [فرمائید] زمین بیت مذکور را به این جامعۀ رنجدیده و ستمدیده باز گردانند تا در ماتم حادثه غبار آنرا بر سر ریزند و خاک آنرا با اشک دیده تر کنند. امید است این تقاضا مورد اجابت واقع شده و قلوب داغدار ما بهائیان به عنایت آن جناب روشنی گیرد.

با تقدیم احترامات خالصانه

از طرف جامعۀ بهائیان کرمانشاه

دکتر عباس کوه‌بر

[امضا]

عطاءالله گوران

[امضا]

رونوشت جهت استحضار و اقدام تقدیم حضور محترم وزیر کشور

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]