[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٢٧ بهمن ۵۷

کمیتهٴ محترم و ستاد اجرایی انقلاب امام خمینی بجنورد

با عرض تبریک و تهنیت فراوان بدینوسیله اطاعت صادقانه خودمان را از دولت ملی جناب مهندس مهدی بازرگان که بفرمان زعیم عالیقدر ایران حضرت آیت‌اله العظمی امام خمینی عهده‌دار ادارهٴ مملکت شده‌اند معروض داشته توفیق کامل مُعَظًم له را در راه ترقّی و تعالی ملک و ملّت صمیمانه آرزو مینماید

از طرف جامعهٴ بهائیان بجنورد

منوچهری  [امضا]

رضائی  [امضا]

روحی  [امضا]

 

[یادداشتهای دستنویسی در پائین صفحه]

کلیه هم‌میهنان غیر مسلمان تا آنجا که توطئه‌ای علیه مسلمین نداشته باشند و متعهد خود باین باشند محترم بوده و اعلام هم‌بستگی و اطاعت آنانرا از دولت اسلامی گرامی میداریم. کمیته اجرای فرامین امام خمینی بجنورد

مهمان نواز

 

ضبط شود. ق

۸ اسفند ۱۳۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]