[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تهران جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر محترم کشور

محترماً بطوریکه آنجناب مستحضرند کشور مقدس ایران زادگاه دو شارع دیانت بهائی ایران بوده و مورد تکریم و تقدیس بهائیان عالم میباشد و متجاوز از یکصد سال بهائیان با کردار خود ثابت کرده‌اند که مصدق دیانت مقدس اسلام بوده و قائل برسالت حضرت ختمی مرتبت و ائمه اطهار میباشند و همواره از قوانین مملکتی اطاعت نموده و صادقانه خدمت‌گزار دولت و ملت بوده و از دخالت در امور سیاست مطلقاً برکنار و بطرق اولی از سیاستهای دول خارجی و ضد میهنی مبرا و بهیچ کشور و دولت خارجی وابسته نبوده و نیستند متأسفانه در گذشته هدف انواع محرومیت و اذیت و آزار بوده و جان و مال [ناخوانا] [آنها] در معرض خطر بوده امیدوار بودیم اکنون که طلیعه آزادی طلوع شمس سعادت را مژده داده دیگر آن اتهامات و ناراحتیها تجدید نخواهد شد با کمال تأسف ملاحظه میشود در حال حاضر در بعضی از جرائد و نشریات انواع تهمت را باین جامعه نسبت میدهند از آنمقام عالیه تمنا دارد که با توجه بهدف مقدس زعیم عالیقدر و قائد عظیم‌الشان آیت‌الله‌العظمی امام خمینی دامت برکاته که همانا اتحاد وحدت ملی و وحدت کلمه میباشد اوامر مطاع شرف صدور یابد که همچو سایر افراد ملت ایران از حقوق مدنیت برخوردار گردیده و در تحت توجهات اولیاء امور بجمیع عنایات انسانیت و بشردوستانه بهره‌مند و بدعاگوئی آن دولت محترم مشغول و مؤید بخدمت باشیم.

با تقدیم احترامات فائقه

از طرف جامعه بهائیان [ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

ضبط شود

۱۹ فروردین ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]