[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف

وزارت دادگستری – شورای محترم عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران

محترماً باستحضار میرساند:

بحکم دادگاه شرع انقلاب جمهوری اسلامی شهرستان یزد آقایان نورالله اختر خاوری و عزیزالله ذبیحیان و جلال مستقیم و فریدون فریدانی و محمود حسنزاده و عبدالعلی مطهری و عبدالوهاب کاظمی که از بهائیان شهرستان یزد و حومه بوده در تاریخ ١٧ شهریورماه ۱۳۵۹ باتهامات واهیه و بیاساس مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی و جاسوسی و ارتباط با صهیونیسم اعدام و خانوادههای آن مظلومان و جامعه بهائیان ایران و جهان را متحیر و عزادار نمودهاند. حق جل‌جلاله در قرآن مجید میفرماید:

"یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداءلله و لو علی انفسکم اوالوالدین والاقربین لان الله اولی بکم."

این دستور ملکوتی باید اعظم اساس قضاوت در محاکم شرع انور باشد بهائیان طبق احکام قطعیه دینیه خود مطیع حکومت و از دخالت در امور سیاسیه ممنوع میباشند و دلیل کافی بر صحت این امر مندرجات کتب بهائی است که در دوران حکومت جمهوری اسلامی از مراکز اداری بهائی و منازل بهائیان در سراسر ایران بردهاند و کتب مزبور در مراجع مربوطه موجود است. اگر مراجع قضائی این آثار را مطالعه مینمودند بصدور چنین احکامی مبادرت نمیکردند و هیچگونه دلیل و مدرک شرعی و قانونی که مثبت ادعای آقای دادستان باشد و بتواند مستند حکم دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی شهرستان یزد قرار گیرد در پرونده وجود ندارد.

صدور احکام اعدام آن مظلومان صرفاً بلحاظ اعمال تعصبات مذهبیه انجام پذیرفته است و مقدمین باین امر عندالله و عندالرسول مسئول خواهند بود.

بهائیان ایران که معتقد بوحدانیت الهیه و حقانیت جمیع انبیاء و حقانیت حضرت محمد مصطفی (ص) و حقانیت ائمه اطهار علیهم السلام که اوصیاء بر حق آن حضرتند میباشند مدت ١٣٧ سال است تحت سیاط تعصبات مذهبیه در کشور مقدس ایران بانواع مصائب معذباند جای نهایت تعجب است در دوران حکومت جمهوری اسلامی نیز جامعه بهائیان ایران که بزرگترین اقلیت مذهبی این کشور و تعداد آنها بمراتب از مجموع اقلیتهای مذهبی دیگر کشور بیشتر است بانواع بلایا مبتلا و افراد متعصب از حرق منازل و کشتار آنان و تصاحب اموال این جامعه خودداری ننمودهاند و با تقویتی که در بعض مراجع حکومت عدل اسلامی از این متعصبین میگردد بهائیان در معرض خطرات شدیده قرار گرفته و هیچگونه تأمین جانی و مالی ندارند. از آن مقام محترم رجا داریم پرونده اعدام شده­گان مظلوم و بیگناه نامبردگان را مطالبه و مورد مطالعه قرار دهند و رضا ندهند مراجع قضائی در حکومت عدل اسلامی برخلاف موازین شرعیه و قانونی عمل نمایند و حیثیت حکومت اسلامی را در کشور مقدس ایران و جوامع بینالمللی ملکوک سازند. "اعدلوا هو اقرب للتقوی"

جامعه بهائیان شهرستان -----

رونوشت جهت استحضار بدادسرای انقلاب جمهوری اسلامی شهرستان یزد ارسال میگردد.

جامعه بهائیان شهرستان

نشانی:

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]