[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٢١ آبان ۱۳۵۹

 

بار دیگر ستم منبعث از تعصب برادری مسلمان که مسئول یکی از ارکان دادگاه انقلاب اسلامی تبریز است موجب بروز واقعه‌ای تأسف‌بار و صدور حکم قتل یکی از بهائیان بیگناه و مظلوم بنام رضا فیروزی گردید و دلهای خسته و مجروح و جانهای آزرده بهائیان را متعاقب مظالم وارده قبلی دچار حرمان شدید و حسرتی عمیق ساخت و امید درک واقعیت و حقیقت و تشخیص ارزش حقوق انسانی و قبول اصل آزادی و عدالت را به یأس مبدل نمود. چنین رفتار مغایر عدالت و آزادی نه تنها یادآور اعمال ظالمانه قرون وسطائی و موجب حیرت و تعجب جهانیان است بلکه نتیجه غائی و نهائی آن هتک حرمت اسلام و ایران و حکومت جمهوری اسلامی است.

جامعه بهائی کراراً اعتقاد قلبی خود باسلام و عدم مداخله در امور سیاسیه و اطاعت از قوانین جاریه و حکومت وقت را باستحضار اولیاء امور رسانید و از صدمات و مشقات بی‌حد و حصر و اتهامات واهی وارده باین جامعه تظلم نموده اما افسوس که پاسخ این تظلمات و احقاق حقوق نتیجه معکوس بخشید و علت تکرار مظالم از طرف مسئولین امور شد.

گرچه سینه مالامال از غم و حرمان کشتارها، غارتها، رنجها و سختی‌های وارده است و دیگر سکوت و خاموشی زیر ضربات جان‌فرسای تازیانه ستمکاران قابل تحمل نیست لکن چه توان کرد که بحکم فریضه دینی خویش ملزم بمحبت حتی با دشمنان خویشیم لذا ایشانرا بخدا می‌سپاریم و در باره ایشان دعای خیر میکنیم شاید لااقل بخطری که از ادامه این قبیل اقدامات غیرانسانی متوجه وحدت مملکت و متوجه اسلام و حکومت و ملت است آگاه شوند و بآنچه مقتضای مصلحت کشور در این لحظات بحرانی است عمل نمایند و حقوق انسانی دیگران را نیز چون خود محترم شمارند و پیش [بیش] از این تازیانه قدرت مطلقه و حاکمه خویش را برخسار هموطنان بیدفاع و مظلوم خود نکوبند و در این ایام که از قلم رحمان در قرآن مجید بمحرم تسمیه گردیده از انجام فعل حرام بپرهیزند.

 

[مهر از طرف جامعه بهائیان ایران]

جامعه بهائیان ایران

[امضا]

 

آدرس فرستنده: صندوق پستی ۳۰۵ – طهران

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]