[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱ آبان ۱۳۵۹

 

جناب آقای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

محترماً معروض میدارد:

در روزنامه صبح آزادگان مورخه چهارشنبه ٢٣ مهرماه ۱۳۵۹ نوشته‌ای تحت عنوان "جواب سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی به فرقه ضاله بهائیت" درج گردیده بود که به نقل از نامه وابسته مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران در دهلی بروزنامه STATESMAN هندوستان چاپ شده بود که بلا‌تردید آن وزارتخانه از متن آن اطلاع دارند.

جامعه بهائی ایران طی ١٣٧ سال تاریخ کوتاه خود در مهد خویش یعنی کشور مقدس ایران پیوسته مورد انواع بی‌حرمتی‌ها و اقسام حملات و تضییقات و فشارها و قتل و غارت و حرق بیوت و اخراج بلد و انواع عجیب و غیر قابل تصور از شکنجه‌ها و کشتارها بوده است که کیفیت آن در تاریخ قاجاریه و اسناد و اوراق وزارت امور خارجه دولت ایران موجود بوده و مورخین غیر ایرانی که در زمان وقوع این حوادث در ایران بوده‌اند آنها را بعنوان وقایع رهیب که تاریخ عالم نظیر و مثیل آنرا کمتر مشاهده نموده توصیف نموده‌اند و در کتابخانه‌های معتبر چه بفارسی و چه بزبان اصلی آنها موجود است و حتی اخبار رهیب مدهشه‌اش در جرائد اروپا منتشر گردید.

از جمله انواع حملات وارده باین جامعه مظلوم که در طول ١٣٧ سال بطور مستمر ادامه داشته است وارد نمودن اتهامات کذب و انتساب انواع اعمال ناپسند از روی غرض بوده است تا بدینوسیله هموطنان ایرانی را نسبت به بهائیان بدبین و آنها را از معاشرت و مراوده با آنان تحذیر نمایند.

در نهایت تاسف در دو سال اخیر قبل از استقرار جمهوری اسلامی در ایران و بعد از آن کلیه اقسام بلایای فوق بصور جدید چه در دهات و شهرهای کوچک و چه در شهرهای بزرگ مجدداً چون غیث هاطل بر این جامعه مظلوم وارد گردیده است و از جمله سیل اتهامات ناروا و کذب از طرف معارضین بهائیت جاری گردیده است و برای بهائیان که تحمل و اصطبار در بلا و حملات و تهمتهای ناروا را پیشه گرفته‌اند خواندن چنین مقاله‌ای در روزنامه باعث تعجب نیست. ولی آنچه سبب تاثر و تحسر این جامعه ستمدیده و مطیع که ستایش‌گر این آب و خاک است می‌باشد اینست که این اتهامات ناروا این بار توسط نمایندگان وزارت امور خارجه اسلامی ایران وارد میشود.

جناب آقای وزیر امور خارجه جامعه بهائی ایران مطیع حکومت وقت بوده و کشور مقدس ایران را مهد آئین خویش و مظهر ظهور خویش میداند و آنرا ستایش می‌نماید و با سربلندی افتخار میکند که آثار حضرت بهاء‌الله موسس این دیانت و حضرت عبدالبهاء جانشین و مبین ایشان و حضرت شوقی افندی ولی امر دیانت بهائی اکثراً بزبان شیرین پارسی بوده که علاوه بر اینکه حاوی وحی الهی و تشریح اصول این دیانت است موسس تمدن و فرهنگی جدید بوده و بلاتردید از افتخارات ادبیات ایران می‌باشد. بهائیان خدمت باین آب و خاک و مردم آنرا علیرغم تمام مظالمی که از هموطنان متعصب و ناآگاه خود دریافت نموده‌اند جزو وجدانیات و اعتقادات مذهبی خود می‌شمارند و این آرزوی خدمت را کلیه بهائیان جهان در دل می‌پرورانند چه آنان که در قبائل اسکیمو در مجاورت قطب شمال باین امر ایمان آورده‌اند چه بهائیانی که با رنگ سیاه و قلب سفید خویش از قبائل آفریقائی طرفین خط استوا و نقاط گرمسیر و یا دورترین جزایر اوقیانوس کبیر و از نژادهای گوناگون جهان ایمان خود را بحضرت بهاء‌الله اعلام نموده‌اند و همه این مومنین بحضرت بهاء‌الله آرزو دارند که بتوانند روزی به موطن مولای محبوب خود ایران خدمتی شایسته عرضه دارند و این توقیر و احترام و پرستش را کلیه نمایندگان آن وزارتخانه در پهنه گیتی میدانند و یا میتوانند بدانند.

با چنین شرایطی برای جامعه بهائی ایران که مظالم روزافزون دو سال اخیر را در نهایت بردباری و سکون تحمل نموده است و بجز تحمل آنهمه تضییقات و تظلم بمصادر امور عملی انجام نداده باعث تحسر است که نماینده مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی مبادرت به وارد نمودن چنین اتهامات کذب و در نوع خود عجیب بنماید.

جناب آقای وزیر امور خارجه بهائیان ایران قسمتی از ملت ایران بوده و همه آنها ارتباطات فامیلی و قومی با مسلمانان و یا اقلیت‌های مذهبی ساکن این کشور را دارند. این جامعه نژاد و یا عشیره خاصی نیست که هموطنان ما آنها را نشناخته و رفتار و گفتار و کردارشان را ندیده و یا نشنیده باشند و بهمین دلیل البته در شئون تجارتی و فرهنگی و خدماتی این مملکت بهائیان را شریک خواهید دید. ولی این ادعا که در نامه وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در هند در روزنامه فوق الذکر چاپ گردیده است که بهائیان (تمامی اداره مملکت از نیروهای مسلح، ساواک تا دیگر پست‌های اقتصادی و بازرگانی را در دست داشتند و چهار چنگولی آنرا چسبیده بودند...) و یا (بهائی‌ها مطبوعات و سیاست و بازرگانی همه ایران را کنترل می‌کردند...) ادعای گزاف و عجیب و بلاتردید غیرقابل قبول حتی برای ناآگاه‌ترین فرد ایرانی است و مطمئناً محققین جمهوری اسلامی نیز بر بطلان آن ایقان دارند. بهائیان این ادعاها را بشدت تکذیب می‌نمایند و تجربه ١٣٧ ساله تاریخ خود را در این کشور مقدس بیاد می‌آورند که چگونه دشمنان بهائیت طی این مدت با دروغ و تهمتهای ناروا سعی در طرد افراد جامعه بهائی از جامعه وطنی خود داشته‌اند و سکون و آرامش و اصطبار و اخلاق و رفتار نیک افراد جامعه بهائی را که طی سنین مذکوره بمنصه ظهور رسیده نادیده انگاشته و با افترائات عجیب و دروغهای غیرقابل قبول با هر کس مخالفند او را بهائی می‌نامند و یا هر کجا که شیوه زشت و ناپسندی از هموطنان و همکیشان خود مشاهده کرد‌ه‌اند آنرا به بهائی‌ها نسبت داده‌اند و این مسئله ثبت تاریخ است و جای هیچگونه انکار ندارد. ولی آنجناب مسلماً اطلاع دارند که احصائیه افراد بهائی را قبل از انقلاب و بعد از آن بعضی از این هموطنان نامهربان ربوده‌اند و اکنون نسخ متعددی از آن در اختیار کلیه دوائر دولتی قرار دارد که بهائیان را بشناسند و از کار اخراج نمایند. کافی است دستور فرمایند بررسی شود که کدامیک از صاحبان مطبوعات در گذشته و حال و یا کدامیک از سیاستمداران کشور بهائی بوده‌اند و همچنین آمار پرسنلی نیروهای مسلح و امنیتی کشور که بلاتردید در اختیار دولت جمهوری اسلامی می‌باشد و بر مبنای آن نظامیان بهائی را بدون توجه به حقوق حقه آنها اخراج فرموده‌اند معرف اینست که آیا ادعای اینکه اداره نیروهای مسلح و امنیتی کشور را بهائیان بر عهده داشته‌اند یک حقیقت است و یا افترا ناشی از کینه و بغض نسبت به جامعه بهائی که افراد آن بدلیل اینکه وجداناً و شرعاً کار را عبادت میدانند در هر کجا که شاغل بوده‌اند با صحت عمل و صداقت خدمات خود را عرضه داشته‌اند و علیرغم این روش مورد بی‌مهری و توهین و اخراج قرار گرفته‌اند. البته دروغ و افترا ساده‌ترین روش حمله و ناجوانمردانه‌ترین آنها است علی‌الخصوص اتهام بر جامعه‌ای که بهیچوجه وسایل دفاع از خود را در اختیار ندارد.

وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در دهلی بعنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران ادعا نموده‌اند که دولت متبوعشان کاملاً با نوشتجات حضرت بهاء‌الله آشنائی دارد. صرفنظر از اینکه این ادعا قابل تردید است زیرا این نوشتجات بسیار زیاد بوده و هنوز همه آنها منتشر نشده است ولی چنانچه فقط بعضی از آنها مورد مطالعه قرار میگرفت و اصول اعتقادات دیانت بهائی را که بدفعات حتی طی تظلم نامه‌های متعدد از دوران انقلاب تاکنون خطاب به ولاه امور در کشور مقدس ایران برای رفع مظالم بیشمار وارده باین جامعه تشریح گردیده است توجه میفرمودند هرگز عنوان نمی‌فرمودند که بهائیان در ایران بر خلاف همکیشان غیر ایرانی‌شان خود را تنها پیروان اسلام حقیقی معرفی می‌نمایند روش بهائیان چه در ایران و چه در خارج از ایران صراحت داشته و واحد می‌باشد و هرگز تفاوتی در این زمینه بین بهائیان ایرانی و غیر ایرانی وجود ندارد و در عین اینکه طبق اعتقاد بهائیان دیانت مقدسه اسلام در سلسله ادیان مقدسه الهیه و حضرت ختمی مرتبت از انبیای اولو‌العزم می‌باشند و مشابه سایر مظاهر مقدسه الهیه مورد تکریم و ایمان و ایقان قرار دارند، بهائیان خود را بهائی و پیرو حضرت بهاء‌الله و دیانت خود را دیانتی مستقل می‌شناسند که بجهت استمرار فیض الهی در سلسله ادیان بوحی الهی تاسیس گردیده است.

طی نامه وابسته مطبوعاتی با کلماتی زننده و ناپسند که بلاتردید در خور یک مقام رسمی و نماینده مطبوعاتی دولت اسلامی ایران نمی‌باشد اتهاماتی ناپسند و زننده از قبیل اقدام به کشتار دسته‌جمعی و یا تشویق جوانان به فساد اخلاق اشاره شده است که ذکر این مطالب خود دلیل بر تعصب بیش از اندازه نویسنده نامه بوده که متاسفانه با وظایف دولتی ایشان ترکیب گردیده است و حرمت یک مقام رسمی را بشدت تخطئه نموده است این جامعه قصد جوابگوئی باین قبیل افترائات کذب را ندارد زیرا تحمل و اصطبار و رفتار بهائیان در ١٣٧ سال گذشته بزرگترین دلیل بر رد این اتهامات ناروا است و مطمئن هستیم جمهوری اسلامی ایران ادامه این شیوه غیرمرضیه را به مامورین خود توصیه نخواهد نمود.

جناب آقای وزیر امور خارجه چنانچه بکرات از طرف این جامعه اعلام شده است منتسبین به جامعه بهائی هرگز قصد در دست گرفتن حکومت و یا شرکت در اداره امور سیاسیه را ندارند و گواه این مسئله همان کتب و نوشته‌ها و اوامر حضرت بهاء‌الله به پیروان خویش است که الحمد الله بوفور در اختیار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد اما اگر چنانچه نفوسی منتسب باین جامعه بر خلاف اصول اعتقادات خویش در چنین اموری مداخله نمایند بهائیان آنها را از انتصاب بخود مبری دانسته و ناظر بدستور صریحی می‌باشند که میفرمایند:

"میزان بهائی بودن و نبودن اینست که هر کسی در امور سیاسیه مداخله کند و خارج از وظیفه خویش حرفی زند و یا حرکتی نماید همین برهان کافی است که بهائی نیست دلیل دیگر نمی‌خواهد" البته آنجناب و یا هر مقام مسئول دیگری انتظار ندارند که کلیه افراد یک جامعه آنهم جامعه‌ایکه افرادش از کلیه امکانات تربیتی محروم بوده و ناچار است در بطن جامعه دیگری زندگی کند معصوم - پاک و مصون از خطا باشند. چنانچه در تاریخ ۱۴۰۰ ساله امت اسلامی ایران کلیه خطاها و اشتباهات و فجایع را منتسبین به اسلام انجام داده‌اند و این سبب نخواهد شد که بذیل مقدس اسلام کوچکترین گرد شبهه و تردید بنشیند و از عظمت و تقدس آن بکاهد.

جامعه بهائیان ایران انتظار دارند که کتب و آثار آنها توسط جمهوری اسلام بدیده انصاف مطالعه گردد و روش کلی افراد این جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بدور از شائبه تعصب و تبلیغات و اتهامات سوء که توسط دشمنان بی‌دلیل باین دیانت وارد میشود قضاوت صمیمی انجام گیرد و انتظار دارد که در این زمینه اجازه دفاع از اعتقادات و روش خویش به بهائیان داده شود و نیز انتظار دارند وزارت امور خارجه ایران به وابسته‌های مطبوعات خویش آرزوی بهائیان را که حفظ آبرو و حیثیت کشور مقدس ایران و حکام آنست انتقال دهند مبادا از طریق اشاعه افترائات و تهمت‌های کذب مشابه آنچه در هند اتفاق افتاده است و اینکه بهائیان هند نیز مورد قضاوت ملت هند می‌باشند باین احترام و ستایش لطمه‌ای وارد آید.

از طرف جامعه بهائیان ایران

[۲ امضا]

[مهر از طرف جامعه بهائیان ایران]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]