[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف فوری

مورخه: ۴ دیماه ١٣۵٨

 

مقام رفیع شورای عالی انقلاب اسلامی ایران

رونوشت جناب آقای دادستان کل دیوانعالی کشور

رونوشت جناب آقای دکتر چمران وزیر دفاع ملی

رونوشت جریده شریفه اطلاعات

محترماً باستحضار عالی میرساند. در تعقیب عریضه مورخ ٢٧ آذرماه ١٣۵٨ با اینکه بموجب کلیه موازین اسلامی امر به قسط و عدل گردیده و رهبر عالیقدر کشور حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی مکرّر در مکرّر در باره حفظ حقوق کلیه اقشار و اقلیت‌ها بیانیّه‌ها ی مؤکدی صادر فرموده‌اند و در قانون اساسی اصل تساوی حقوق و رفع تبعیضات ناروا و عدم تفتیش عقاید به تصویب رسیده است معذلک بطوریکه در جراید پایتخت انتشا ریافته افسران منتسب باین اقلیت از کار و شغل خود برکنار میشوند و حتی بازنشستگان و موظفین را که بتدریج در طول خدمت ماهیانه مبلغی بدین منظور از حقوقشان کسر شده در نظر دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ایشانرا محروم نمایند از آنجائیکه این افراد هیچگونه گناهی مرتکب نشده و مافی‌الضمیر خود را با صداقت و صراحت ابراز داشته‌اند سزاوار نیست که مستوجب چنین ستمی گردند و بظاهر ظاهر حیثیّت اجتماعی ایشان لکه دار شود و امور خانوادگی و عائله واجب‌النفقه ایشان پریشان و بیسر و سامان گردند استدعای عاجل دارد چنانکه آن اولیای محترم مملکت نخواهند که این افراد بخدمت باقی مانند مقرر فرمایند شاغلین بافتخار بازنشستگی نائل شده و بازنشستگان حقوق حقّه خود را کماکان دریافت دارند.

 

با تقدیم احترامات فائقه

از طرف جامعه بهائیان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]