[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف شهری

۹ آبان ماه ۱۳۵۸

روزنامه محترم کیهان

رونوشت حضرت آیت‌الله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی ایران

توقیراً خاطر عالی را مستحضر میدارد در شماره روز سه‌‌شنبه هشتم آبان آن جریده شریفه از قول کاردار سفارت ایران در لندن مطلبی برخلاف حقیقت درج و بهائیان را در زمره گروه‌های مخالف دولت قلمداد نموده است این افترای ظالمانه که برخلاف خط‌مشی دقیق جامعه بهائی میباشد مانند همه تهمت‌های ناروائی که بر این جامعه بیدفاع وارد میشود منشائی جز غرض‌ورزی و نفاق‌افکنی ندارد وگرنه بدیهی است پیروان این جامعه روحانی که عدم مداخله در امور سیاسی و اطاعت از حکومت جزء وجدان مذهبی آنهاست هرگز در چنین امر منکری دخالت نمیکنند علیهذا ضمن آنکه قوّیاً این اتهام ناروا را تکذیب میکنیم اکیداً خواهشمندیم عین این تلگراف طبق قانون مطبوعات در آن جریده درج گردد تا شاید از عواقب ناگوار این قبیل اتهامات مغرضانه در گوشه و کنار این مملکت تا حدی جلوگیری شود.

 

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم‌مقامی

 

آدرس [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]