[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف شهری

۹ آبان ۱۳۵۸

 

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر

رونوشت حضرت آیتالله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی ایران

توقیراً معروض میدارد بقرار اطلاع واصله در باره یکی از مهمترین اماکن مورد احترام بهائیان که در طهران واقع است مذاکراتی برای واگذاری آن بمؤسسهای در جریان است لهذا بدینوسیله مراتب را اعلام داشته و استدعا دارد مقرر فرمایند از هرگونه اقدامی در این زمینه خودداری نموده و دستور استرداد آنرا باین جامعه صادر فرمایند تا مانند تخریب بیت حضرت باب در شیراز در مقابل امر انجام یافته قرار نگیرند.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

 

آدرس [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]