[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف فوری

شهری

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر

رونوشت وزیر محترم کشور

در نهایت خضوع بعرض میرساند. بطوریکه خاطر مبارک مستحضر است از بدو تأسیس حکومت انقلاب اسلامی جامعه بهائیان ایران مراتب عبودیت و انقیاد و خدمتگذاری خود را قولاً و عملاً باثبات رسانیدهاند ولی همانطوریکه در سال گذشته در پارهای از شهرها هجوم عام نموده خانهها را غارت و سپس تخریب نموده و بآتش کشیدند و عدهای را مقتول ساختند اکنون نیز ملاحظه میشود که دو بیت مورد احترام این جامعه را در طهران و شیراز متصرف شده و سایر اماکن توسط افراد مسلح خلع ید گردیده و بعضاً مانند سنگسر و آباده از بیخ و بن تخریب شده است در یاسوج و کتا و بویراحمدی بیش از دو هزار نفر بهائیان تحت محاصره قرار گرفته تعدادی از آنها اموالشان غارت و خانه و زندگانیشان خراب و بآتش کشیده شده و همچنین در روزنامهها مطالبی بر ضد این جامعه منتشر میگردد و هر آن بیم حدوث فاجعههائی در مراکز مختلفه میرود از آنجائیکه این حوادث بخودی خود موجب نگرانی شدید گروه کثیری از این جامعه شده بدینوسیله مراتب تظلم خود را حضور مبارک تقدیم داشته استدعا دارد اوامر مؤکدی در این خصوص صادر فرموده و مقرر فرمایند اقدامات مؤثری مبذول گردد که از اینگونه اعمال شدیداً جلوگیری و از هرگونه وقایع هائله احتمالی ناگواری ممانعت فرمایند.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

[امضا]

منوهر قائم مقامی

[امضا]

 

آدرس [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]