[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۴ خرداد ۱۳۶۰

گیرندگان:

دادستان کل کشور آقای موسوی اردبیلی

رئیس جمهوری

- دادستان کل انقلاب آقای قدوسی

- وزیر کشور آقای مهدوی کنی

- شورای عالی قضائی

- رئیس مجلس شورای اسلامی

- دفتر امام خمینی

- نخست وزیری

در حالیکه بار مصائب و آلام وارده از بدو انقلاب تا کنون بشدتی روز افزون بر دوش بهائیان ایران سنگینی می کند و کشتارها و صدمات فراوان قلوب مجروح ایشانرا بسختی در هم می فشارد و به ده ها هزار تظلم این جامعه از طرف اولیاء امور کشور کمترین توجهی معمول نگردیده گلوله های ظلم و ستم ناشی از آراء غیر عادلانه صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی طهران، تبریز، یزد، شیراز و اینک همدان سینه افراد بی گناه و مظلوم و بی دفاع این جامعه را همچنان هدف قرار میدهد.

در مدت سه ماه گذشته در ٣ نوبت در شیراز و همدان ١٢ نفر از بهائیان بی‌گناه را با اتهامات واهی و بی‌اساس و صرفاً بعلت معتقدات دینی بجوخه اعدام سپرده اند صدور احکامی بر مبنای اتهامات واحد جهت نفوسی که دارای زندگی متفاوت و مشاغل و شئون اجتماعی مغایر بوده و تنها دارای عقیده‌ای واحد می‌باشند از جمله عجائبی است که در تاریخ قضاوت بی‌مانند و از جهت اجرای عدالت بسی بعید و عجیب است افراد جامعه بهائی ایران در حالیکه از وقوع این اعمال ناشی از تعصبات شدیده که چهره حکومت جمهوری اسلامی را در انظار جهانیان بزشتی و خشونت جلوه میدهد بینهایت متأسف و متأثر و نگران است. دست دعا بساحت حضرت کبریا بلند نموده و خاضعانه رجا مینماید که قطرات خون بی گناهان و مظلومان که این چنین بی پروا بر خاک ریخته می‌شود بسیل عذاب و قهر الهی تبدیل نگردد و دامنگیر مسببین این وقایع مولمه نشود.

جامعه بهائیان ایران بار دیگر از اولیاء محترم امور کشور تقاضا دارد با سکوت خویش روا ندارند که این چنین بر حق و عدالت و آزادی ستم روا گردد و خون مظلومان چنین بی رحمانه بر خاک ریخته شود و با صدور دستورات مؤکد جان و مال و حیثیت و حقوق افراد این جامعه مظلوم و ستمدیده را در پناه عدالت و قانون محفوظ و از تعرض مصون بدارند.

جامعه بهائیان ایران

نشانی: صندوق پستی ۱۲۴ - ۴۳ طهران

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]