[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف شهری – کاخ بهارستان

حضور حضرت آیتالله مهدوی کنی ریاست محترم کل کمیتههای ایران

محترماً تعقیب معروضههای قبلی درباره تجاوزات غیرقانونی که به اماکن متبرکه بهائی در طهران و شیراز و سایر نقاط ایران صورت گرفته اخیراً شخصی بنام مهندس علویزاده با عنوان سمت نماینده بنیاد مستضعفان در شیراز پس از بردن غیرمجاز اموال منقول و اثاثیه بیت حضرت باب بهائیان آنسامان را تحت فشار قرار داده و مطالبه البسه متبرکه حضرت باب را که ادنی ارتباطی به بنیاد مستضعفان ندارد نموده است. چون تجاوز بمقدسات این دیانت بمرحله غیر قابل تحمل رسیده از آنجناب استدعا دارد دستورات لازم صادر فرمائید که بتجاوزات غیرقانونی خود باین جامعه خاتمه دهند.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

 

آدرس [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]