[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حضور محترم حضرت آیةالله دکتر بهشتی

با آنکه در تلگرافها و نامههای تظلم قبلی اعلام شده بود که بیت حضرت باب واقع در کوچه شمشیرگرها شیراز فقط متعلق بجامعه بهائیان ایران نبوده بلکه برای نفوسی از همه ممالک و اقوام و نژادها در متجاوز از یکصد و دو هزار نقطه جهان مقدس میباشد و تخریب این ساختمان قدیمی نه فقط قلوب پیروان این جامعه مظلوم را که در ایران در پناه حکومت اسلامی زندگی میکنند شدیداً جریحهدار میسازد بلکه باعث تأثر شدید و ایجاد اثرات نامطلوب در همه کشورهای عالم میشود مع‌الأسف در این روز مبارکی که یوم میثاق حضرت خیرالانام با علی مجتبی لهالمجد والعلاست جمعیتی بهدایت چند نفر معمم مجدداً باین بیت نیمه مخروبه حمله و مشغول تخریب آن از بنیان و نیز تخریب خانههای مجاور هستند. مجدداً دست تظلم بآن شخصیت محترم بلند کرده بنام بزرگترین اقلیت مذهبی این مملکت که باید ثمرات عدل اسلامی را بچشم ببیند تمنی داریم برای رفع این ظلم فاحش که اهانت بدین و روحانیت است اقدام عاجل مبذول فرمایند. رجای واثق دارد که این تظلم مورد عنایت و توجه شدید قرار گیرد.

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]