[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

آقای: بیژن میرزائی

دانشجوی رشته: جغرافیا

دانشگاه: اصفهان

 

فرم ارسالی شما واصل گردید مدارک نقص پرونده شما بشرح زیر و با علامت (×) مشخص گردیده است. لذا لازم است جنابعالی مدارک را بهمراه یک پاکت تمبر‌دار و آخرین آدرس محل سکونت خود به آدرس تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی صندوق پستی ۷۴۳-۱۵۷۴۵ ارسال تا نسبت به بررسی پرونده شما اقدام گردد:

۱-حکم اولیه از شورای پذیرش دانشگاه

۲- حکم ثانویه از شورای پذیرش دانشگاه

۳- مدارک مستند دال بر اعتراض به احکام فوق

۴- مدارک مستند دال بر بازداشت در موقع ثبت نام

۵- رضایت نامه از محل بازداشت

۶- مدارک رسیدگی به کار شما در هیئت بررسی

 

هیئت اجرایی بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]