[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بامداد

[تاریخ:] ۱۱ شهریور ١٣۵۸

شماره: ۹۷

 

یک توضیح

مدیر محترم جریده جلیله بامداد

محترماً در شماره ۷۸ مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۵۸ و شماره ۷۹ مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۵۸ روزنامه بامداد دو صفحه از کتاب ایران: انقلاب بنام خدا مطالبی در باره بابی و بهانی درج شده بود که مقرون به حقیقت نبودند لذا طی چند سطر ذیل آنرا تصحیح مینماید.

۱- ارتباط دادن «بابي» و «بهائی» با دولتهای خارجی و داخلي صرفاً یک اتهام بی‌اساس است و هدف این است که بهانیان منفور مردم ایران قرار گیرند والا حتی عاملین این اتهامات نیز میدانند که «بهائی و همه بهائیان جهان پرچمدار ترک جمیع تعصبات جاهليه از هر قبيل ميباشند و هرگز نه با صهیونیسم و نه با هيچ دولت یا مرام سیاسی دیگر ارتباط و همبستگی نداشته و ندارد و همه میدانند که در سال ۱۸۵۳ دو دولت ایران و عثمانی با توافق یکدیگر حضرت بهاءالدین [بهاءالله] را از ایران بمدت چهل سال یعنی تا پایان عمر به ممالک تحت سلطه دولت عثمانی تبعید و در آنجا حبس کردند و سرانجام پیکر حضرت بهاءالدین [بهاءالله] (۱۸۹۲) و پیکر حضرت عبدالبهاء فرزند ایشان (۱۹۲۱) در همانجا استقرار یافت و نیز پیکر حضرت باب بدلیل عدم امکان استقرارش در خاک ایران پس از شصت سال به آنجا منتقل گردید و مستقر شد. (۱۹۰۹) لذا تنها دلیل ارتباط همه بهائیان دنیا با دو شهر حیفا و عکا این است که مراقد سه نفس مقدس مذکور در آن سرزمین است چنانچه مسلمانان و مسیحیان و یهودیان نیز دارای اماکن مقدسه متبرکه در خاک اسرائیل هستند. توضیح آنکه استقرار این سه پیکر در حیفا و عکا در زمان حکومت فلسطينيان و مدتها قبل از استقرار دولت اسرائیل در آن سرزمین بوده است و سالها پیش از تشکیل دولت اسرائیل اماکن متبرکه بهائی از پرداخت مالیات معاف شده است.

٢- از اشتباهات دیگر ترجمه کتاب مذکور برای جلوگیری از تطویل کلام خودداری میشود

با تقدیم احترام - هوشنگ محمودی

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]