[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳۰ آذر ۱۳۶۰

بنام خداوند یکتا و بخشنده مهربان

شورای محترم کشاورزی اسلامی شهرستان گنبد کاوس و حومه

احتراماً پیرو نامه مورخه ۱۸ آذر ۱۳۶۰ بعرض آن اعضاء محترم میرساند همانطور که در نامه فوقالذکر مشروحاً بعرض رسید اینجانب حسینعلی ثابتی دوغآبادی با خانوادهام ۲۹ سال است که در مزرعه همت‌آباد سیستانی‌ها (سازمان نجم سابق) مشغول دهقانی میباشم و از اول که این زمینها نیزار و باتلاق بوده روی آن زحمت کشیدهام تا به زمین حاصلخیز امروز تبدیل شده و زن و فرزندم در راه آباد کردن این زمینها سلامتی خود را از دست داده و مریض و فلج گردیدهاند و تمام مردم محل گواه و شاهد هستند که بنده حقیقت میگویم و استشهادی که فتوکپی آن نیز ضمیمه است گواه ادعای بنده میباشد که چه زحماتی کشیدهام با اینکه وفاداری و اطاعت از حکومت و سعی در آبادانی کشور عزیزمان ایران از مهمترین وظایف وجدانیه بنده و امثال بنده میباشد و با اینکه معتقد و مؤمن به خداوند متعال یکتا و حقانیت پیامبران الهی منجمله حضرت محمد (ص) و کتب آسمانی پیامبران بخصوص قرآن کریم میباشم و ملّت ایران هستم علّت اینکه باینجانب زمین نمیدهند چیست استدعای رسیدگی و رفع این موضوع را دارم./.

با عرض احترام

حسینعلی ثابتی دوغ آبادی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]