[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

شماره -----

تاریخ ۱۶ دی ۶۵

نام و نام خانوادگی: فرزندان عزیزم رضوان، عزیزاله و پیمان را قربان میروم الهی بسلامت بوده باشید و با موفقیت در تمام امور و مؤید به رضای حق. رضوان جون انشا اله خوش خرم باشی و با خوشی و خرمی روزگار را بگذرانی عزیزاله و پیمان جان دلم برایتان تنگ‌شده انشااله دیدار شما را خداوند نزدیک کند رضوان جان منزل نو شما مبارک باشد. امروز روز پنج جمادی است که کاغذ مینویسم انشااله به شما خوش بگذرد رضوان جان منهم به لطف پروردگار خوش خوب هستم و به دعاگوئی و یاد شما عزیزان شاد و مشعوف هستم قربان شما پدر

حسین یزدی دوست [امضا]

آدرس فرستنده: اوین آموزگاه شهید کچوئی بند ۳ اطاق ۶۵ حسین یزدی دوست فرزند رمضان

 

(پاسخ پشت صفحه نوشته شود)

[پشت صفحه خالی است]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]