[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

[آرم]

دانشگاه پیام نور

 

تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵

شماره ۸۲۸۹۹ / ۲۱

پیوست: -----

 

باسمه تعالی

رئیس محترم دانشگاه جامع پیام نور استان فارس

با سلام، احترام ضمن ارسال تصاویر نامه‌های شماره ۳۹۶۹ /۲۱ مورخ ۳۰ دیماه ۸۵۱۳ و ۴۵۵۸ / ۱۱۵ مورخ ۲۴ دیماه ۱۳۸۵ مدیر کل محترم دفتر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات به همراه درخواست آقای بشیر دانا خواهشمند است دستور فرمائید پس از بررسی نتیجه به این مدیریت اعلام شد./ف

با آرزوی توفیقات الهی

دکتر رضا رسولی

مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

 

رونوشت: مدیریت خدمات آموزشی

 

سازمان مرکزی تهران ۱۹۵۶۹ ابتدای جاده لشکرک – صندوق پستی ۴۶۹۷ – ۱۹۳۹۵ تلفن ۶۹ - ۲۴۴۲۰۶۰ (۲۱) دورنگار ۲۴۴۱۵۱۱ (۲۱)

پست الکترونیک: [ناخوانا] نشانی الکترونیک: [ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]