[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

دانشگاه غیر انتقاعی کرمان

باسلام:

احتراماً به استحضار می‌رساند ما – دانشجویان دانشگاه – ضمن آگاهی از این که خانم مهنوش دهقان در محیط دانشگاه از لحاظ اخلاقی، انضباطی، درسی و تبلیغی مشکلی نداشته اند و پرونده خالی از شکایت و مورد انضباطی ایشان نیز خود مهر تاییدی بر این قضیه می باشد، با خبر شدیم ایشان را صرفاً به دلیل داشتن عقیده ای خاص (اعتقاد به دیانت بهائی) به سازمان سنجش معرفی کرده و عملاً مانع تحصیل نامبرده شده اید خواهشمندیم قضیه را پیگیری فرمائید و فرصت ادامه تحصیل مجدد در این رشته و دانشگاه را به ایشان عنایت فرمائید. و در غیر این صورت دلایل قانونی اخراج ایشان را با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ما دانشجویان ذکر فرمائید. ضمناً این نامه جهت آگهی مسئولین دانشگاه می باشد و حکم آشوب یا جنبه سیاسی ندارد.

[۷۰ امضا در دو صفحه]

 

پیوست نامه

 

اصل سوم قانون اساسی:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:

بند ۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، درتمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

بند ۹– رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.

اصل چهاردهم قانون اساسی:

بحکم آیه شریفه «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولیم یخرجوکم من دیار کم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند وحقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

اصل نوزدهم قانون اساسی:

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم قانون اساسی:

همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام بر خوردارند.

اصل بیست و سوم قانون اساسی:

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل سی‌ام قانون اساسی:

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]