[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳ بهمن ماه سال ۱۳۶۱ شمسی

 

صفحه یک ۱

 

مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران

بازرسی قانونی و حسابرسی سیمان تهران

احتراماً بدین‌وسیله به اطلاع میرساند که بموجب حکم شماره ۸۳۸۷- ۲۹ تیر ۱۳۶۱ اینجانب فرهاد صدقی رئیس حسابداری سیمان تهران- شرکت سهامی عام را به مظلومانه‌ترین حالت ممکن بدون پرداخت ذخیره سابقه خدمت و حقوق قانونی و مکتسبه و برخلاف قوانین مملکت اخراج کرده‌اند. تظلمات، دادخواهی و مراجعات عدیده به هیئت‌مدیره و مدیران شرکت متأسفانه تا‌کنون نتیجه‌ای نبخشیده است. لذا به‌ناچار جهت انعکاس حقایق و رفتار برخلاف قانون هیئت‌مدیره سیمان تهران در گزارشات بازرس قانونی و حسابرسان شرکت مذکور توجه مسئولین و مدیران مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملّی ایران را به مطالب مشروحه ذیل جلب مینماید:

۱-قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که در حکم اخراج اینجانب به آن اشاره شده است فقط کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی را مشمول میشود و بطور واضح در ماده ۲۹ قانون مذکور جمله «انفصال دائم از خدمات دولتی» ذکر شده است در صورتیکه سیمان تهران بصورت شرکت سهامی عام اداره میشود و قانون کار و آئین‌نامه‌های داخلی بر روابط کارکنان حاکم است و وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شمارۀ ۸۶۲۹ /ن مورخ ۲۸ تیرماه ۱۳۶۱ به سیمان تهران صراحتاً عدم شمول قانون مذکور را در باره کارکنان آن شرکت بیان کرده است لذا اخراج اینجانب برخلاف قانون بوده و تقاضای لغو حکم اخراج را دارد.

۲- بیانات حضرت امام به هیئت‌های بازسازی نیروی انسانی و اوامر صادر در مورد انحلال ادارات گزینش و فرمان تاریخی ۸ ماده‌ای مبنی بر عدم تضییع حقوق خدمتگزاران صدیق مملکت و احقاق حق در مورد کلیه خادمان جامعه نشان می‌دهد که تصمیم هیئت‌مدیره سیمان تهران در باره اخراج اینجانب بر خلاف قوانین و مغایر راهنمائی‌های رهبر مملکت میباشد.

۳- بر اساس اعلامیه‌های رسمی دولت که از رسانه‌های عمومی در مدّت چند ماه گذشته پخش و اعلام گردید قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب مجلس شورای اسلامی فقط کارکنانی را که بموجب قوانین استخدام کشوری در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی استخدام شده‌اند مشمول میشود و قانون مزبور مشمول کارکنان بخش خصوصی و سازمان‌ها و شرکتهای ملّی شده نمیباشد و قانون کار و آئین‌نامه‌های داخلی آنها بر روابط کارکنان حاکم میباشد بنابراین اخراج اینجانب بر خلاف قانون بوده و تقاضای احقاق حق دارد.

۴- شرع انور و مکتب مقدّس اسلام و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعرض و تجاوز به حقوق قانونی و مکتسبۀ افراد مملکت را جایز ندانسته و تضییع حقوق خدمتگزاران امین مغایر با اصول عدالت اجتماعی اسلامی میباشد.

۵- ذخیره و سابقه خدمت در سیمان تهران بر اساس آئین‌نامه‌های داخلی شرکت سالیانه بنام کارکنان در دفاتر رسمی ثبت میشود و مشابه دستمزد فرد حقوق قانونی و مکتسبه کارکنان میباشد ذخیره سابقه خدمت برای اینجانب به قیمت از دست دادن سلامتی جسمانی و جوانی حاصل شده و متعلق به خانواده‌ام میباشد و کلیه اعضای هیئت‌مدیره به این واقعیت که اخراج مظلومانه اینجانب بر خلاف قانون و دور از انصاف بوده در نزد خود معترف ولی متأسفانه از بیان حقیقت کوتاهی میفرمایند. مجامع عمومی سالهای گذشته و همچنین سازمان صنایع ملّی ایران اجرای آئین‌نامه‌ها و ضوابط داخلی شرکت را مورد تأیید و تصویب قرار داده است و جای بسی تأسف است که اجرای قوانین و آئین‌نامه‌ها در باره اینجانب مورد تعلل قرار گرفته است تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارد.

۶- مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۳۶۱ که در حضور نمایندگان سازمان صنایع ملّی ایران و نمایندگان آن مؤسسه به‌عنوان حسابرسان و بازرس قانونی و عده‌ای از اعضای هیئت‌مدیره دو شرکت سیمان تهران و سیمان شمال و همچنین مسئولین و مدیران شرکت و شخص اینجانب منعقد گردید پرداخت ذخیره سابقه خدمت اینجانب را مورد تأیید و تصویب قرار‌داد انجام این موضوع هیچگونه منع قانونی نداشته و ندارد و متأسفانه تاکنون از اجرای تصمیم فوق عدول شده است درخواست پرداخت ذخیره سابقه خدمت خویش را دارد.

۷- اینجانب به وحدانیت پروردگار و حقانیت جمیع انبیاء معتقد و بر اساس تعالیم و اصول اعتقادات روحانی خویش همچون صلح عمومی، وحدت عالم انسانی، مواسات، وحدت ادیان الهی، خدمت به عالم بشری و اطاعت از قوانین مملکت و حکومت پیوسته خدمتگزار امین و صدیق بوده و خدمات شایان توجه انجام داده‌ام و در طول مدّت خدمت خصوصاً بعد از انقلاب از هیچگونه ایثار و فداکاری دریغ ننموده‌ام و سوابق در پرونده پرسنلی اینجانب منعکس میباشد.

اینک با توجه به عرایض مشروحه فوق تقاضا دارد:

الف- به کار خود اعاده گردیده تا بتوانم خدمات صادقانه خویش را به این مملکت و ملّت ادامه دهم.

ب- نسبت به پرداخت ذخیره سابقه خدمت و حفظ کلیه حقوق قانونی و مکتسبه اینجانب اقدام فرمایند.

با تقدیم احترامات – فرهاد صدقی

[امضا]

۳ بهمن ۶۱

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

دبیرخانه مؤسسه حسابرسی

شماره ۵۵۸۱/ ۶۱ - تاریخ ۴ بهمن ۶۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]