[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۶۲

 

جگر‌گوشگان بسیار عزیز و نازنینم سروش و [ناخوانا]

 

بلبلان خوش‌الحان گلشن ابهایم الله ابهی. پدر‌بزرگ فدای شما باد. می‌خواهم از این گوشهٴ زندان به اختصار با شما سخن گویم و حقیقتی چند بازگو کنم که انشاءالله وقتی بزرگ شدید و دارای علوم عالیه در جمیع شئون گشتید به خاطر آورید که چقدر قلبم مملو از مهر و محبت شما‌ها بود و به یاد آورید که پدر‌‌بزرگ جرمی جز محبت خداوند مهربان و دوستدار حقیقی خلق او در دل نداشت و جهت یک هدف بسیار بزرگ و متعالی که آرزوی انبیاء و اولیاء بوده این زندان را در کبر سن در عین ناراحتی‌های جسمی به کمال سرور و افتخار و تسلیم و رضا پذیرفته. بیاد آورید پدر‌‌بزرگ چه لحظات بی‌شماری را در اسحار و نیمه‌شب‌ها با چشمی گریان و قلبی سوزان سعادت دو جهان برای همۀ عزیزانم و کل ابناء بشر آرزو نموده که این حجبات بی‌شمار اوهام و ظنون از صفحهٴ روزگار رخت بر بندد و بشر سرگردان و درمانده امروز از خواب غفلت بیدار و در مقام عرفان حقیقی به آنچه شایستهٴ منزلت والای انسانی است فائز و موفق و جهان را جهان دیگر و عرصهٴ گیتی را فردوس برین نماید. با قلبی حزین و تحسری عمیق که متاٴسفانه نتوانسته‌ام به آنچه لازمه عبودیت و بندگی است قیام نمایم. امیدوارم آن غنچه‌های معطر و معصوم بوستان الهی و سایر عزیزان در مقام عرفان حق و محویت و فنا و خدمت خالصانۀ بندگان خدا و عبودیت به منتهای آستان الهی خواستهٴ پدر‌بزرگ را جامهٴ عمل پوشانند و چون ستارگانی پر ‌فروغ در آسمان امر الهی متلئلاٴ و باعث فخر و مباهات عالم بشریت گردند، امید است این دعای پرسوز و گدازم در آستان حق چون فضل بی‌منتهایش که همواره شامل حال ضعفای ناتوانش بوده به اجابت مقرون گردد.

 

از مادر عزیز و محبوبتان بخواهید مناجات‌ها و داستان‌های روحانی بیشتری یادتان دهند. عکس‌های زیبا و نازنینتان همواره مدّ نظر بوده و هست و از دیدارش احساس لذّت و فرح و سروری بی‌ حدّ و حصر برایم حاصل. همگی در حفظ و حمایت و عنایت الهی باشید.

به فدای همهٴ عزیزان دلبندم پدر‌بزرگ ضیاء [الله] منیعی اسکوئی

[امضا]

[مهر رسمی] زندان شهربانی تبریز

کنترل شده ارسال آن بلامانع است

جواب ۸ سطر با خط درشت

زندان شهربانی تبریز بند ۶

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]