[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۸۴۲۹

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۶۰

پیوست: دارد

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کار و امور اجتماعی

اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین

بسمه تعالی

دنیا بداند هر گرفتاری ملت ایران و ملل مسلم از اجانب است از امریکاست. (امام خمینی)

مدیریت محترم شرکت کویرتر موفریک

به پیوست یک نسخه رونوشت رأی مورخ ۲۱ دی ۱۳۶۰ هیئت حل اختلاف مربوط به آقایان منصور خدا دان و ۵ نفر کارگران آن شرکت جهت آگاهی و اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید احمد سیاه‌پوش

از طرف سرپرست اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین

[امضا]

رونوشت:

آقایان منصور خدا دان، وجیه اله بیوک آقائی، بدیع اله بیوک آقائی، شمس اله شاه‌محمدی، کرم زهرایی و روح‌الامین کشاورز

رهبر جهت آگاهی

[یادداشت دست‌نویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۸۴۱-۴۲

۱۷/۱۵- ۸/۱۰

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]