[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حضور حضرت آیت ال [له] امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران دام عزه، قم

 

با کمال تأسف به استحضارتان میرسانیم امروز صبح شخصی که خود را معمار مدرسه علمیه شیراز معرفی مینماید اتفاق عده‌ای غیرمسئول بدون ارائه هیچگونه مجوز، خانه مسکونی این مظلومین را از طرف مدرسه مزبور تخریب قصد انضمام به مدرسه دارند با آنکه تعلیمات دیانت مقدس اسلام و منویات آن رهبر عالیقدر اسلامی قطعاً اجازه اینگونه تجاوز و ظلم فاحش را نمیدهد استدعای بذل‌توجه فوری دستور عاجل به رفع مزاحمت و جواب این مظلومان به آدرس شیراز [حذف شده] داریم.

 از طرف ---- نفر ساکنین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]