[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دانشگاه صنعتی اصفهان

ادارۀ کل امور آموزشی

اصفهان – کد پستی ۸۴۱۵۶ – تلفن ۶-۳۹۱٢۳۰۵ – دورنویس ۳۹۱٢۳۱

 

بسمه تعالی

 

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۰

شماره: ۴۶۵۸۴/ ۹۰ / ۳۲۴

 

از: اداره خدمات آموزشی

به: آقای روح‌اله تشکر [حذف شده]

دانشجوی رشته مهندسی برق – گرایش نامشخص (روزانه)

پیرو اخطاریه شماره ۳۶۶۲۰/ ۹۰ / ۳۲۴ مورخ ۱۴ آبان ۱۳۹۰ بدینوسیله به اطلاع می‌رساند جنابعالی از شروع ترم اول سال تحصیلی ۹۱- ۹۰ تا کنون جهت ثبت نام و انتخاب واحد مراجعه ننموده و هیچگونه اطلاعی از وضعیت خود به آموزش دانشگاه نداده‌اید. لذا بموجب ماده ۳۵ آیین نامه آموزشی منصرف از تحصیل شناخته شده و حق ادامه تحصیل نخواهید داشت.

لازم است جهت تسویه حساب در اسرع وقت به دانشگاه مراجعه نمایید.

ماده ۳۵: ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.

مژگان ضرغامی

رئیس اداره خدمات آموزشی

[امضا روی مهر رسمی]

 

آدرس: اصفهان – [حذف شده]

تلفن – [حذف شده]

 

رونوشت:

۱- دانشکده برق و کامپیوتر

۲- سرپرست اداره فارغ‌التحصیلی

۳- اداره امور خوابگاه‌ها

۴- اداره رفاه دانشجویان دانشگاه

۵- بایگانی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]