[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

احتراماً همانگونه که مستحضرید؛ اینجانبان شاغلین بهایی رفسنجان (متصدیان ۲۳ واحد صنفی) در تاریخ ۴ آبان ماه در حالیکه به دلیل تعطیلی دینی؛ محل کسب خود را بسته بودیم؛ محلهای کسبمان بدون هیچ اخطار قبلی توسط اداره اماکن رفسنجان تحت عنوان تخلف از قوانین صنفی کشور و با استناد به ماده ۲۸ قانون نظام صنفی پلمپ گردید.

ادارات اماکن؛ دارایی و شهرداری در اقدامی مشابه و مغایر با ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ما را برای دریافت دو نامه تسویه حساب مالیاتی و عوارض کسب و پیشه ۲۳ روز معطل نمودند. تا در نهایت روز ۲۷ آبان اداره اماکن چند نفر را فراخواند تا با ارائه مدارک مغازه‌هایشان فک پلمب گردد ولی در انتهای کار فرم تعهدی ارائه میشود که آخرین بند آن جمله‌ای به این مضمون بوده است: و تعهد می‌نمایم از تعطیل نمودن واحد صنفی غیر از تعطیلات رسمی جمهوری اسلامی بدون هماهنگی اماکن و اتحادیه مربوط خودداری کنم و تعهدی که مغایرت صریح با ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.

بهاییان خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور دانسته و با توجه به اینکه شهروند کشور ایران هستند؛ بر طبق قانون اساسی و قوانین مدنی از حقوق مساوی با سایر شهروندان برخوردارند لذا هر گونه جدا سازی و تفکیک ایشان به دلیل اعتقادات دینی؛ خلاف مقررات مدونه است؛ اما مجریان این اقدام قصد دارند ما را از تعطیلی روزهای معدود مذهبی‌مان باز دارند یا آن را بهانه‌ای برای جلوگیری از کسب معاشمان نمایند.

لازم ذکر است که جامعه بهایی رفسنجان از سال ۱۳۸۷ متحمل حملات متعدد و بی‌سابقه‌ای از قبیل موارد ذیل بوده است: شکستن شیشه اتومبیل بیش از ۲۰ مورد ظرف مدت ۲ ماه در سال ١٣۸۷؛ آتش زدن ۲ اتومبیل؛ اقدام به آتش زدن یکی از منازل با آتش زدن درب ورودی آن؛ ۱۲ مورد به آتش کشیدن محل‌های کسب ظرف مدت ۲ ماه در سال ١٣۸۹؛ پلمب کردن مغازه‌ها چندین مرتبه و به بهانه‌های مختلف و ...

با توجه به سابقه فوق‌الذکر و با توجه به اینکه برخی از مسؤولین امور مذهبی شهر در این سالها از تریبون‌ها و از طریق رسانه‌های خود ابراز می‌دارند که باید بهاییان رفسنجان را از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار داد تا مجبور به ترک رفسنجان گردند؛ از آن مرجع محترم سؤال می‌کنیم که آیا اقدام اخیر بر علیه محل‌های کسب ما و سپس طرح چنین تعهدی در راستای همین برنامه نیست؟ آیا امضاء چنین تعهدی؛ دست مجریان برنامه مهاجرت اجباری بهاییان از رفسنجان را باز نمی‌گذارد تا به اهداف غیرقانونی و غیراخلاقی خود نائل گردند؟ لذا از شما مقام محترم تقاضا داریم که نسبت به رفع الزام ما به امضاء چنین تعهدی (طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی) و فک پلمب اقدام مقتضی معمول دارید.

با تشکر

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]