[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۶ اردیبهشت ۵۸

به محضر مبارک آیت‌الله‌العظمی مهدوی‌کنی رئیس کمیته مرکزی انقلاب ایران

رونوشت جناب آقای وزیر محترم کشور

رونوشت ریاست محترم شهربانی کل کشور

احتراماً معروض میدارد دستور کمیته مرکزی بکمیته یاسوج تسلیم هنوز اقدامی نشده آوارگان باصفهان پناهنده شده لکن افراد مسلح کمیته انقلاب اصفهان بمحل سکونت موقّت هجوم برده زنان و اطفال صغیر را با خشونت و توهین بیرون رانده از شهر خارج ساختند اکنون حدود سیصد خانواده بهائی در بیابان اطراف اصفهان سرگردان و ویلان بهر کجا روی میآوریم خلاف منویات رهبر معظم و دولت انقلاب اسلامی ما را میرانند و توهین میکنند استدعا داریم بحال این بینوایان رسیدگی و دستورات مؤکد برای تأمین امنیت و اعاده آوارگان بخانه و زندگی و محل کشاورزی و دامداری صادر فرمائید متشکریم

[امضا]

نجفقلی بهامین

محمدقلی بهامین

علیجان دست‌پیش

عبد صالح دست‌پیش

نصرالله دانش

محمدقلی راستخانه

عزت‌الله بهین‌آئین

روح‌الله بهین‌آئین

صدرالله راستی

اویس دست‌پیش

جانعلی راسته

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]