[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۶ شهریور ۵۸

حضرت حجت‌الاسلام شهیدی ریاست محترم کمیته [ناخوانا]

با تقدیم عرض سلام خاطر آن زعیم عالی‌قدر را مستحضر می‌دارد که ما بهائیان ساکن سرپل زهاب هم قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و هم بعد از آن چندین بار مورد تهاجم و غارت و آتش‌سوزی و تخریب واقع گردیده‌ایم که البتّه به مقامات مسئول به‌موقع تظلم شده و اخیراً هم در تاریخ ۱۴ تیر و ۲۴ تیر و ۲۶ تیر و ۲۹ تیر - ۴ بمب در محل سکونت و محل کار و اتومبیل این اقلیت گذارده‌اند که در حدود ۳۰۰۰۰۰۰ ریال خسارت وارد شده لازم به توضیح است که یکی از بمب‌ها که زیر اتومبیل گزارده شده اتومبیل مذکور تنها وسیله درآمد یک خانواده بوده و هماکنون از کلیه هستی ساقط شده‌اند اکنون که به یاری خداوند طلیعهٴ جمهوری عدل اسلامی به رهبری قائد اعظم امام خمینی نمودار گردیده و یار و یاور مستضعفان و مظلومان می‌باشند و از طرفی عدالت و پشتیبانی آن وجود محترم برای گرفتن حقّ از ظالمان مورد تاٴیید همگان است تقاضا دارد به این امر رسیدگی تا در پناه عدل اسلامی از تداوم زندگی که اولین حقّ هر انسان است استفاده نماییم.

با تقدیم احترامات فائقه

 

ضرغام کثیری   [امضا]

موهبتالله فهندژ  [امضا]

ثانی صابری [امضا]

کیکاوس فهندژ [امضا]

 

آدرس: سرپل زهاب فروشگاه پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]